newsletter 34

KUL
Plac w centrum Lublina otrzymał imię O. Prof. Krąpca
o.Krąpiec Z okazji nadania imienia o. prof. Krąpca placowi u zbiegu ulic Radziwiłłowskiej i Staszica w Lublinie 19 października o godz. 11.00 Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zapraszają na spotkanie poświęcone o. prof. Mieczysławowi A. Krąpcowi - zasłużonemu dla Lublina wybitnemu filozofowi, współtwórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletniemu rektorowi KUL, promotorowi polskiej kultury humanistycznej.

Miejsce: siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego przy Placu Litewskim 2 w Lublinie.
Rozległe pole
pole Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają 19 października o godz. 17.00 na projekcję filmu dokumentalnego w reżyserii Gerburg Rohde-Dahl pt. Rozległe pole (Ein weites Feld), Niemcy 2009 (67 min., polskie napisy). Jest to osobista rozprawa autorki z własną tożsamością jako Niemki, wywołana przez berliński Pomnik Pomordowanych Żydów Europy oraz własne wspomnienia z czasów okupacji niemieckiej w Gdyni w latach 1940-1945.

Miejsce: Kolegium Jana Pawła II, 10 piętro, Aula C-1031.
Lublin - Lwów. Nauki prawne
Iuridicum Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL zaprasza 20 października na konferencję naukową pt. Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością.
Jest ona zorganizowana w 70. rocznicę śmierci Prof. Romana Longchamps de Bérier (1883-1941) - wybitnego prawnika okresu dwudziestolecia międzywojennego, Profesora i Rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zamordowanego przez hitlerowskich oprawców w dniu 4 lipca 1941 r. we Lwowie.
Profesor Roman Longchamps de Bérier - wystawa
prof. de Bérier 20 października o godz. 11.00 w Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej odbędzie się otwarcie wystawy pt. Pomiędzy Lwowem a Lublinem. Profesor Roman Longchamps de Bérier (1883-1941).

Wystawa będzie czynna do końca października. Została zorganizowana w ramach konferencji "Lublin-Lwów. Nauki prawne pomiędzy tradycją a współczesnością".
Dni Personalizmu
personalizm Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego KUL oraz Instytut Teologii Dogmatycznej zapraszają w dniach 20-21 października na II LUBELSKIE DNI PERSONALIZMU poświęcone myśli personalistycznej ks. prof. Czesława Stanisława Bartnika.

Miejsce: Kolegium Jana Pawła II, 10 piętro, aula C-1031.
Dzień Otwarty KUL
otwarty dzień 27 października serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym KUL. W programie: wystawy, spektakle, wykłady otwarte, spotkania ze studentami i profesorami.

Zachęcamy do odwiedzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!
stopka