Spis treści


J. Pelc  
Słowo wstępne

J. Starnawski  
Drogi rozwojowe hagiografii średniowiecznej w Polsce. Skrót większej całości.

A. W. Mikołajczak  
Gnieźnieńskie sekwencje o św. Wojciechu.

T. Obiedzińska  
Topografia wizerunków kultowych Ukrzyżowanego w średniowiecznej i renesansowej kulturze Polski.

M. Elżanowska  
Władysław z Gielniowa - poeta polskiego Średniowiecza.

M. Karpluk  
O języku kazań polskich z początku XVI wieku.

A. Nowicka-Jeżowa  
Tradycja średniowieczna w religijności katolickiej XVI wieku.

T. Podgórska  
Paralelizm przemijania życia ludzkiego i nietrwałości przyrody w "Psałterzu Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego".

J. Pelc  
Jeszcze o arcyhymnie Jana Kochanowskiego.

K. Mrowcewicz  
Polska poezja medytacyjna XVI stulecia - od Dantyszka do Grabowieckiego.

J. Ślaski  
Cesare Baronio w przekładach polskich.


Indeks nazwisk

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 08:38 - Agnieszka Bielak