asf_logo_2_400Akademickie Studio Filmowe powstało w latach 80-tych. Z początku funkcjonowało przy NZS i DKF, jednak z czasem przekształciło się w samodzielną agendę uniwersytecką.

Od 1992 r. Akademickie Studio Filmowe działa na KUL na zasadach amatorskiego Klubu Filmowego, zrzeszając studentów uczelni lubelskich zainteresowanych realizacją własnych filmów.

Działalność ASF polega na prowadzeniu technicznych zajęć warsztatowych, podczas których dzielimy się wiedzą oraz twórczymi pomysłami. Jedną z form aktywności jest archiwizacja wydarzeń na KUL oraz tworzenie kronik akademickich z Akademicką Kroniką Filmową KUL.

Oprócz strony praktycznej zajmujemy się także teorią filmu: od 1994 r. działał przy ASF Dyskusyjny Klub Filmowy, którego spotkania stworzyły tradycję "filmowych czwartków''. Obecnie spotykamy się w piątki. Organizujemy też otwarte projekcje, których celem jest przybliżenie widzom kina niezależnego i amatorskiego. Staramy się stwarzać możliwość spotkania oraz dyskusji z twórcami pokazywanych filmów.

Angażujemy się również w organizację większych imprez kulturalnych. Jedna z ciekawszych to International Independent Movie Makers Festiwal Lublin, którego reaktywacja odbyła się w roku 2008. Służyć ma ona rozwijaniu kontaktów i wielostronnej wymianie doświadczeń między filmowcami-amatorami, studentami oraz wszelkimi osobami biorącymi czynny i bierny udział we wszelkiej działalności kulturalnej.

Klub prowadzi także współpracę międzynarodową. Członkowie Studia mieli okazję uczestniczenia w międzynarodowym festiwalu YEFF (Young European Film Forum For Culture Diversity) w Paryżu oraz w warsztatach filmowych w Lille, europejskim projekcie SHOOT! YOUR IDENTITY w Serbii, czy reprezentowania KUL oraz ASF na 31. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Goteborgu.

Akademickie Studio Filmowe jako organizacja stawia sobie za cel propagowanie szeroko rozumianej kultury filmowej w środowisku akademickim, ale nie tylko. Jego celem jest zapoznanie szerokiej publiki z kinem jakiego nie mogą zobaczyć na co dzień oraz stworzenie warunków dla artystów do zaprezentowania swoich produkcji, które często nie mogą lub nie mają gdzie być prezentowane. Akademickie Studio Filmowe stwarza ludziom połączonym tą samą pasją twórczą okazję do wymiany myśli i spostrzeżeń na temat otaczającego nas świata i możliwości opisywania go za pomocą kamery.

Autor: Tomasz Gabłoński
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2012, godz. 09:34 - Liliana Kycia