1.Colloquia Norwidiana II: Poematy (Kazimierz Dolny, 14-16 maja 1993): „Rzecz o wolności słowa” jako problem genologiczny

 

2. Zapomniane wielkości romantyzmu (Poznań, 8-10 grudnia 1993): „Bruno” T. A. Olizarowskiego, czyli magnetyzm oczu

 

3. Colloquia Norwidiana III: Proza (Kazimierz Dolny, 18-20 maja 1995): „O życie zaczepione…”. Interpretacja „Menego” Norwida

 

4. Interpretacje aksjologiczne (Kazimierz Dolny, październik 1996): Wartość w świecie paradoksu. O Norwidowej „Modlitwie”

 

5. Colloquia Norwidiana V: Norwid a chrześcijaństwo (Lublin, 13-15 października 1999): Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida

 

6. Czytając Norwida (Słupsk, wrzesień 2000): Z problematyki edytorskiej „Rzeczy o wolności słowa”

 

7. Colloquia Norwidiana VI: Liryka Norwida (Kazimierz Dolny, 23-26 maja 2001): O „Modlitwie” Norwida

 

8. Obywatel Norwid (Łochów, 24-26 kwietnia 2003): O jednym drobnym wierszu Norwida

 

9. Colloquia Norwidiana VII: Poeta i sztukmistrz (Kazimierz Dolny, 20-22 maja 2003): „To rzecz ludzka!.... O Albumie dla Teodora Jełowickiego

 

10. Colloquia Norwidiana VIII: Spotkania kultur (Kazimierz Dolny, maj 2005): „Cały przebieg cywilizacji świata”. O Norwidowym „Albumie Orbis”

 

11. Jak czytać Norwida (UKSW Warszawa, 15-16 grudnia 2005): O sytuacji w badaniach nad Norwidem. Preliminaria

 

12. Literatura dokument osobisty (KUL, Lublin, listopad 2007): O Norwidowym „Albumie orbis”.

 

13. Warsztaty edytorskie (UMK Toruń, grudzień 2007): Z problematyki edytorskiej notatników i albumów Norwida

 

14. Colloquia Norwidiana IX: Wokół poematu Quidam” (Rzym, 27 kwietnia – 4 maja 2007): Śmierć na Placu Przedajnym

 

15. „Człowiek – słowo – świat” (UW, Warszawa, 3-6 marca 2008): O jednym drobnym motywie – cień w twórczości Cypriana Norwida.

 

16. „Norwid – artysta” ( (UMK Poznań, 26-28 maja 2008): Obraz i słowo u Norwida.

 

17. Norwid i norwidolodzy (Tczew, kwiecień 2008): Moja droga do Norwida.

 

18. Dni Norwidowskie (Kraków, 4 grudnia 2008): Obraz i słowo u Norwida oraz Edycja „Dzieł wszystkich” Norwida.

 

19. Norwid symbolista (UW, Warszawa, 23-24 kwietnia 2009): O „Solo” Norwida – trochę inaczej

 

20. Colloquia Norwidiana X: Trudny Norwid (Kazimierz Dolny, 21-23 maja 2009): Rapsod Norwida w interpretacji Niemena


21. Dziwiętnastowieczne edycje – dziewiętnastowieczni edytorzy, 6-9 października 2010 br. UMK Toruń, referat: Album Orbis wobec idei „pięknej książki”

 

22. Unisono na pomieszane języki 2, 9-10 października 2010 Tułowice k. Opola, Uniwersytet Opolski, referat: Całość jako kategoria formotwórcza i estetyczna w rocku progresywnym.

 

23. Norwid kolebka pieśni – od poezji do rocka, Ośrodek Teatralny Rondo Słupsk, 7 października 2010. (udział w panelu razem z T. Korpyszem, UKSW Warszawa). Impreza w ramach V Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop

 

24. Norwid wobec historii, 18-20 maja 2011, Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL, Kazimierz Dolny, referat: Historia w „Quidamie”

 

25. Unisono w wielogłosie 3. Niemen a korespondencja sztuk, 7-9 października 2011, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Opolu, Tułowice, referat: Między krzykiem rozpaczy a ironicznym uśmiechem Karmazynowego króla


26. Norwid kolebka pieśni – od poezji do rocka, 20-22 października 2011. (udział w panelu razem z Edytą Chlebowską). Impreza w ramach VI Festiwalu Młodych Talentów Niemen Non Stop

 

27. Non omnis moriar, 17-18 października 2011, UMCS Instytut Filologii Angielskiej UMCS, referat: „Epitaph” King Crimson – muzyczna podróż w krainę śmierci


 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2012, godz. 14:15 - Łukasz Niewczas