Katedra Psychologii Rozwojowej

Pracownicy

dr hab. Ewa Rzechowska – kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej

dr hab. Małgorzata Tatala - adiunkt

dr Elżbieta Rydz – adiunkt

dr Dagmara Musiał- adiunkt

Autor: Dagmara Musiał
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 14:32 - Liliana Kycia