Katedra Psychologii Rozwojowej

Pracownicy

dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL – kierownik Katedry Psychologii Rozwojowej

dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL - adiunkt

dr Elżbieta Rydz, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia – adiunkt

dr Dagmara Musiał- adiunkt (zwolnienie lekarskie)

Autor: Dagmara Musiał
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, godz. 14:26 - Dagmara Musiał