Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Adiunkt

 

 

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

Adiunkt

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

 Adiunkt

 

 

 mgr Grzegorz Winnicki

 Współpracownik

 

winnicki

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017, godz. 17:02 - Małgorzata Sławek-Czochra