Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

DYREKTOR INSTYTUTU DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

profesor nadzwyczajny

 

 

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

profesor nadzwyczajny

 

dr hab. Małgorzata Gruchoła

Adiunkt

przyciete

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

 Adiunkt

 

 

 mgr Grzegorz Winnicki

 Współpracownik

 

winnicki

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018, godz. 20:44 - Małgorzata Sławek-Czochra