Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

profesor nadzwyczajny

 

 

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL

profesor nadzwyczajny

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

 Adiunkt

 

 

 mgr Grzegorz Winnicki

 Współpracownik

 

winnicki

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2017, godz. 14:34 - Małgorzata Sławek-Czochra