Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

Adiunkt

 

 

dr hab. Grzegorz Tylec

Adiunkt

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

 Asystent

 

 

 mgr Grzegorz Winnicki

 Współpracownik

 

winnicki

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2017, godz. 17:57 - Małgorzata Sławek-Czochra