prof. dr hab. Jacek Brzozowski (UŁ)

prof. dr hab. Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu)

prof. dr hab. Mieczysław Inglot (UWr)

prof. dr hab. Władysław Stróżewski (UJ)

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM)

prof. dr hab. Jan Zieliński (Uniwersytet we Fryburgu)

prof. dr hab. Waldemar Okoń (UWr)

prof. dr hab. Henryk Siewierski (Universidade de Brasília)

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2018, godz. 13:41 - Łukasz Niewczas