prof. dr hab. Jacek Brzozowski (UŁ)

prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak (UwB)

prof. dr hab. Rolf Fieguth (Uniwersytet we Fryburgu)

prof. dr hab. Mieczysław Inglot (UWr)

prof. dr hab. Władysław Strózewski (UJ)

prof. dr hab. Zofia Trojanowiczowa (UAM)

prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (UAM)

prof. dr hab. Jan Zieliński (Uniwersytet we Fryburgu)

prof. dr hab. Waldemar Okoń (UWr)

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2015, godz. 22:55 - Łukasz Niewczas