Redaktor naczelny - ks. dr hab. Grzegorz Barth

Sekretarz redakcji - Marcin Walczak

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2016, godz. 23:22 - Marcin Walczak