Spis treści


'Bogiem promienni'

M. Maciejewski  
Biblie romantyków

Cz. Zgorzelski  
Dzieje psalmu "Super flumina Babylonis" w literaturze polskiej XIX i XX w.

M. Łukaszuk-Piekara  
"Super flumina Babylonis" Aleksandra Wata.

R. Doktór  
Hagiografia w piśmiennictwie i literaturze okresu romantyzmu.

M. Dernałowicz  
Mickiewicza "Historia polska".

M. Krupecka SJK  
Przestrzeń dobra w poematach Mickiewicza.

D. Seweryn  
'Ruiny' i 'groby' w "Sonetach krymskich". O wyobraźni religijnej Mickiewicza.

W. Pyczek  
'Wielkie rozwidnienie ducha' (O Jerozolimie Juliusza Słowackiego).

J. Maciejewski  
Wiersze 'papieskie' Juliusza Słowackiego.

B. Chachulska  
'Dopokąd idę...' O kategorii wysiłku w poezji Norwida.

M. Kwapiszewski  
Filozofia i religia. W kręgu "Gwiazdy" (komunikat).


Indeks nazwisk

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 08:39 - Agnieszka Bielak