AKTUALNOŚCI

Terminy zjazdów w roku akad. 2018/2019

 

II semestr

22-23 lutego 2019 r.

15-16 marca 2019 r.

26-27 kwietnia 2019 r.

24-25 maja 2019 r.

14-15 czerwca2019 r.

 

15-16 marca 2019

Piątek C-919

15.00–16.30 — Życie duchowe we współczesnej literaturze duchowej, ks. dr hab. A. Rybicki, prof. KUL

16.45–18.15 — Życie duchowe we współczesnej literaturze duchowej, ks. dr hab. A. Rybicki, prof. KUL

18.30–20.00 — Teologia i praktyka medytacji, ks. dr hab. S. Zarzycki, prof. KUL

Sobota C-919

 8.30–10.00 —  Lectio divina, ks. dr A. Wilczyński

10.15–11.45 — Lectio divina, ks. dr A. Wilczyński

12.00–13.30 — Komunikacja ewangelizacyjna, dr C. Sękalski

13.45–15.15 — Komunikacja ewangelizacyjna, dr C. Sękalski

16.45–18.15 — Media w służbie duchowości, ks. dr M. Pytko


SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKAD. 2018/2019

rozklad_zajec_duchowosc_katolicka_2018-2019


 

 


Program, plany zajęć, materiały dydaktyczne, skrypty, tezy

 

Informacje dotyczące strony formalnej pracy końcowej, strony tytułowej, oświadczenie, podanie, znajdują się poniżej:

 

wskazowki_dotyczace_pracy_koncowej_dla_DK_2016.doc

 

strona_tytulowa_pracy_DK_WZOR.doc

 


Dane teleadresowe jednostki organizacyjnej

 

Instytut Teologii Duchowości

tel. 81/ 445 38 49

 

Obsługa toku studiów

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
Kolegium Jana Pawła II
Al. Racławickie 14

20-950 Lublin 

tel. 81/ 445 39 96, fax 81/ 445 39 97
centrumsp@kul.pl  

pokój C-316, C-314

  

poniedziałek-piątek: 8:00-15:30 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2019, godz. 14:39 - Katarzyna Kujtkowska-Dziadkowiec