AKTUALNOŚCI

 

 

Program, plany zajęć, materiały dydaktyczne, skrypty, tezy

 

 

PLANY ZAJĘĆ, TERMINARZ I WSZELKIE INFORMACJE DOT. TOKU STUDIÓW DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

Studia podyplomowe w zakresie informatyki

 

 
     
 
     

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe jednostki organizacyjnej:

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu

Instytut Matematyki i Informatyki

tel. (081) 445 45 24


 

Dane teleadresowe jednostki obsługującej Studia Podyplomowe:

 


Dziekanat WMIiAK

ul. Konstantynów 1 H;

20-708 Lublin

 

tel. (081) 445 45 52

 

 

 

 


 

Autor: Jacek Twardzik
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 11:20 - Magdalena Fara