dr hab. Sławomir Wącior, Prof. KUL

dr Barbara Klonowska
dr Joanna Teske
dr hab. Grzegorz Maziarczyk
dr Tomasz Niedokos

dr Anna Antonowicz

dr Magdalena Sawa

dr Łukasz Borowiec

 

PhD students:

mgr Wioletta Chabko

mgr Piotr Marczewski

mgr Michał Matusiak

mgr Paweł Stankiewicz

Autor: Andrzej Antoszek
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2015, godz. 12:20 - Monika Gozdór