"Sprawiedliwy świat w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową "

 

pms_small.png

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (The European Law Students’ Association) jest największą, apolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

ELSA obecna jest w 42 krajach w Europie, działając w sieci poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (Internalional Board) z siedzibą w Brukseli.

Międzynarodowy charakter organizacji oparty jest na budowaniu wzajemnej współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych. Członkowie ELSA uczestnicząc w życiu stowarzyszenia zdobywają cenne doświadczenia i nową perspektywę w spojrzeniu na prawo, kształtowanie przyszłego życia zawodowego oraz stosunki międzynarodowe.

 

top.jpg

Autor: Kornel Grobelny
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2012, godz. 12:15 - Kornel Grobelny