Tome III - R. 1978

1. S. Wielgus, Krytyczna edycja traktatu De indulgentiis Stanisława ze Skarbimierza (ms.  München Clm 14243 i Wrocław IF 285).
[L ́Edition critique du traité De indulgentiis de Stanislas de Skarbimierz.]
2. S. Wielgus, Anonimowe teksty z autografu Jana z Kęt; Edycja krytyczna (ms. BJ 2372).
[Textes anonymes de l’autographe de Jean Kanty; L’édition critique.]
3. S.Wielgus, Komentarz Macieja z Łabiszyna do ośmiu początkowych rozdziałów z Ewangelii św. Jana (ms. BJ 1273, BJ 1455).
[Le commentaire de Mathias de Łabiszyn aux premiers chapitres de l’Evangile selon Saint –Jean.]
4. M. Szafarkiewicz, Edycja wybranych kwestii komentarza do Księgi Rodzaju (cz.1) Stanisława z Zawady (ms. BJ 1358 i 1429).
[L’édition d’un choix de questions prises dans le commentaire a la Génèse (1-ere partie) de Stanislas de Zawada.]
5. J. W. Gałkowski, Zagadnienie szczęścia w ujęciu Jana Dunsa Szkota.
[Le bonheur selon la conception de Jean Duns Scot]
6. H. Sawecka, Legenda i prawda o trybunałach miłosnych w średniowieczu.  Aktualny stan badań.
[Légende et vérité sur les cours d’amour. Etat actuel de recherches]
7. A. Sparty, Doktryna Jana Filopona w De intellectu i kwestia jej wykorzystania przez św. Tomasza z Akwinu.
[La doctrine de Jean Philopon dans De intellectu et son application chez Thomas d’Aquin.]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:14 - Liliana Kycia