Tome XVI - R. 2003

Ks. Krzysztof Bochenek, Epithoma conclusionum theologicalium (Lib. I et II) Michała Falkenera z Wrocławia
Michał Falkener z Wrocławia (†1534) to jeden z ostatnich wybitnych epigonów średniowiecznej myśli filozoficznej na Uniwersytecie Krakowskim i jeden z najwybitniejszych polskich scholastyków. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę filozoficzno-teologiczną, zawierającą 29 rękopisów i 49 jednostek drukowanych. Najbardziej znanym dziełem Falkenera jest kompendium filozoficzno-teologiczne - Epithoma conclusionum theologicalium. Nie zachował się rękopis tego dzieła, ale zostało ono wydane drukiem w 1521 roku. Jest to nie tylko pierwsze w Polsce, wydane drukiem, dzieło związane z Sentencjami Lombarda, ale również jedyne drukowane świadectwo dokonań polskich scholastyków w tej dziedzinie.

[Michael Falkener de Wratislavia (†1534) est un des derniers épigones célèbres de la pensée philosophique médiévale à l’Université de Cracovie et un des plus grands scolastiques polonais. Il a laissé une œuvre philosophique et théologique importante où on trouve 29 manuscrits et 49 unités imprimées. Epithoma conclusionum theologicalium, un compendium philosopho-théologique, est l’œuvre la plus connue de Falkener. Il n’existe pas de manuscrit de cette œuvre mais elle a été imprimée en 1521. Ainsi, il s’agit non seulement de la première publication en Pologne d’une œuvre relative aux Sentences de Lombard mais également d’un seul et unique signe imprimé des travaux des scolastiques polonais dans ce domaine.]

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:45 - Liliana Kycia