WAMPIRIADA 2010*    plakat_016_400

17.O3.2010

GG- 47 ("STARA AULA")

OD GODZINY 9:00

DAR SZPIKU DAREM ŻYCIA

CHCESZ ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU?

PRZYJDŹ NA BADANIA!!!

 

DLA BOHATERÓW SETKI NAGRÓD I UPOMINKÓW

 

 

* z powodów nadwyżek krwi w magazynach RCKiK w całym kraju akcja honorowego krwiodawsta została odwołana - przepraszamy.

Autor: Kamil Woliński
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2010, godz. 12:18 - Kamil Woliński