W dniach 30.03 – 01.04. 2012 roku w Domu Pracy Twórczej KUL, w Kazimierzu Dolnym odbyła się trzydniowa konferencja naukowa zatytułowana Warsztaty Młodych Edytorów zorganizowana przez Koło Edytorów KUL i Katedrę Tekstologii i Edytorstwa KUL. To już XI edycja spotkań dotycząca tekstologii, edytorstwa naukowego, projektów graficznych i typografii organizowana wymiennie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski i Uniwersytet Jagielloński. To właśnie My w tym roku mieliśmy przyjemność gościć kadrę naukową w osobach: prof. dr hab. Józefa Franciszka Ferta (KUL), prof. dr hab. Janusza Gruchały (UJ), prof. dr hab. Piotra Müldnera-Nieckowskiego (UKSW), dr Klaudii Sochy (UJ), dr Ewy Rot-Bugi (IBL PAN), dra Mateusza Poradeckiego (UŁ), dra W. Kruszewskiego (KUL) oraz dra D. Pachockiego (KUL). Nie zawiedli również członkowie i sympatycy sztuki edytorskiej biorący czynny udział w dyskusjach.     

 

Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać referatów przygotowanych przez studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wziąć czynny udział w warsztatach poprowadzonych przed dr Ewę Rot-Bugę pt. "Efektywny warsztat edytora tekstów dawnych".         

 

Niewątpliwie konferencja ta przyczyniła się do poszerzenia wiedzy nt. tekstologii, typografii oraz do zdobycia umiejętności praktycznych i teoretycznych w zakresie edytorstwa naukowego.          

 

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować sponsorom: Parlamentowi Studentów KUL, Fundacji Rozwoju KUL, Radzie Doktorantów KUL oraz Urzędowi Miasta Lublin za pomoc w realizacji projektu. Szczególne podziękowania należą się prof. dr hab. Józefowi Franciszkowi Fertowi, dr. Wojciechowi Kruszewskiemu i dr. Dariuszowi Pachockiemu za wsparcie, nieocenioną pomoc i poświęcony czas w organizacji konferencji.

 

Zarząd Koła Edytorów KUL

 

 

Relacja fotograficzna: warsztaty-mlodych-edytorow-w-kazimierzu-dolnym-30-03-01-04-2012-r,gal_12894.html

Autor: Michał Rozmysł
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2012, godz. 19:54 - Katarzyna Mazur