Information about the Editorial Board and the Scientific Council

 

 

DEBATE CONCERNING THE ARTICLE BY SAUL SMILANSKY

O wątpliwej wartości moralnej pewnych rozpowszechnionych form modlitwy (Streszcz.) 16

A Problem About the Morality of Some Common Forms of Prayer (Sum.) 16

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-1

O różnicy między magią a modlitwą – krytyka stanowiska Saula Smilansky’ego (Streszcz.) 25

The Difference Between Magic and Prayer: A Critique of Saul Smilansky’s Conception (Sum.) 26

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-2

Dlaczego zła modlitwa nie jest możliwa? (Streszcz.) 36

Why is Evil Prayer not Possible? (Sum.) 36

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-3

O niektórych warunkach moralnej akceptowalności pewnych modlitw (Streszcz.) 46

On Some Conditions of the Moral Acceptability of Certain Prayers (Sum.) 47

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-4

Saula Smilansky’ego kłopoty z moralnością modlitwy prośby. Kilka uwag krytycznych (Streszcz.) 58

Smilansky’s Problems with Petitionary Prayer: Some Critical Remarks (Sum.) 59

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-5

Lawina w omodlonym świecie – Filozofia religii wobec przypadków Saula Smilansky’ego (Streszcz.) 72

An Avalanche in the Petitionary World: Philosophy of Religion and Saul Smilansky’s Cases (Sum.) 72

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-6

 

ARTICLES

Thomas Hobbes w interpretacji Lesliego Stephena a bry­tyjski agnostycyzm przełomu XIX i XX wieku (Streszcz.) 91

Thomas Hobbes as Interpreted by Leslie Stephen and British Agnosticism at the Turn of the 19th and the 20th Centuries (Sum.) 91

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-7

Nietzsche o wolności jednostki, czyli o niespełnionych i spełnionych marzeniach (Streszcz.) 111

Nietzsche On Human Freedom, Or Unfulfilled And Fulfilled Dreams (Sum.) 111

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-8

Wpływ debaty „naturalne a sztuczne” na kształtowanie się stanowiska eksperymentalizmu (Streszcz.) 128

The Influence of Debate on “The Natural and the Artificial” on the Formation of Experimentalism (Sum.) 128

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-9

 

TRANSLATIONS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-10

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-11

 

REVIEWS

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-12

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-13

 

 

Contents 181

Spis treści 183