EN:

What Putin Has in Mind?
orig. title: Dans la tête de Vladimir Poutine

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 1

 
Strony/pages: 175-180  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.1-13

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Mgr Damian Maziarz – doktorant na Wydziale Filozofii KUL; e-mail: damian.maziarz.89@wp.pl

 

Cytowanie/Citation information:

rec. Damian Maziarz. 2016. Michel Eltchaninoff, Co ma Putin w głowie?, tłum. Andrzej Blik. "Roczniki Filozoficzne" 64, 1: 175-180, DOI: 10.18290/rf.2016.64.1-13.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, godz. 23:28 - Anna Starościc