Fields of research

  • European philosophy of law
  • Chinese, Japanese, and Korean philosophy of law
  • idea and the axiology of law
  • methodology of legal science
  • analytical philosophy of law
  • neo-Thomistic philosophy of law

Publications of the Department of Philosophy of Law 

  • A. Kość (red.), Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
  • A. Kość (red.), Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2 zmienione, Lublin 2007, ss. 288.

Organized Conferences

Etyka w działalności gospodarczej – fikcja czy sukces? Konferencja naukowa zorganizowana w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, 13-14 marca 2003.

 

Faculty Members 

Chair of the Department: Rev. Tomasz Barankiewicz, Hab. PhD - Associate Professor

Jadwiga Potrzeszcz, Hab. PhD - Associate Professor

Tomasz Barszcz, PhD - Assistant 

 

 

Iwona Cygan, MA - PhD Candidate

Mgr Tomasz Ćwil, MA - PhD Candidate

Mgr Agata Grabowska-Bacza, MA - PhD Candidate

Mgr Marta Hacia, MA - PhD Candidate

Mgr Marcin Jędrejek, MA - PhD Candidate

Mgr Dawid Kostecki, MA - PhD Candidate

Mgr Kamila Kwarciana, MA - PhD Candidate

Mgr Katarzyna Surmacz, MA - PhD Candidate

Mgr Tomasz Tokarski, MA - PhD Candidate