Uprzejmie informujemy, że 8 lutego 2021 r. o godz. 16:30 odbędzie się otwarte seminarium naukowe Katedry Teorii i Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W ramach seminarium planowane jest wystąpienie Pani dr Katarzyny Surmacz-Gmiterek, pt. "Aksjologia prawa intertemporalnego". Link zostanie zainteresowanym osobom przesłany w dniu zebrania.

Serdecznie zapraszamy:
Dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Dr hab. Bogusław Przywora, prof. UJD

XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa


 
Główne kierunki prowadzonych badań:
 • europejska filozofia prawa

 • chińska filozofia prawa

 • japońska filozofia prawa

 • koreańska filozofia prawa

 • idea prawa

 • aksjologia prawa

 • metodologia nauk prawnych

 • analityczna filozofia prawa

 • niemiecka filozofia prawa

 • historia filozofii prawa

 • neotomistyczna filozofia prawa

   

Ważniejsze publikacje przygotowane przez pracowników Katedry:

 • A. Kość, Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa, Polihymnia, Lublin 1995, ISBN: 8385684700, ss. 219.

 • A. Kość, Prawo a etyka konfucjańska w historii myśli prawnej Chin, PPPLO, Lublin 1998, ISBN: 8390730839, ss. 247.

 • A. Kość, Filozoficzne podstawy prawa japońskiego w perspektywie historycznej, RW KUL, Lublin 2001, ISBN: 8322808011, ss. 205.

 • Etyka w działalności gospodarczej: fikcja czy sukces?, red. T. Barankiewicz, R. Biskup, Wydawnictwo WSH w Radomiu, Radom 2003, ISBN: 8391803732, ss. 166.

 • A. Kość, Podstawy filozofii prawa, petit s.c., Lublin 2005, ISBN: 8391846016, ss. 259.

 • Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. A. Kość, petit s.c., Lublin 2007, ISBN: 8361144021, ss. 288.

 • J. Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ISBN: 8373063226, ss. 301.

 • T. Barankiewicz, W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN: 9788377026427, ss. 322.

 • J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN: 9788377027769, ss. 480.

 • Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN: 9788377026243, ss. 1448.

 • T. Barszcz, Struktura argumentum a simili, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN: 978-83-8061-071-2, s. 155.

 • Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, red. T. Barankiewicz, J. Szczot, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2015, ISBN 978-83-63761-06-6, ss. 230

 • Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, red. P. Stanisz, T. Barankiewicz, T. Barszcz, J. Potrzeszcz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN: 9788380610019, ss. 267.

   

Zorganizowane konferencje i spotkania naukowe:
 • Etyka w działalności gospodarczej - fikcja czy sukces?, konferencja naukowa zorganizowana w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Radom, 13-14 marca 2003 roku.

 • Poznańska szkoła wykładni prawa, wykład otwarty dra hab. Jarosława Mikołajewicza, prof. UAM, Lublin, 18 października 2012 roku.

 • Antoni Kość jako Filozof prawa, ogólnopolska konferencja naukowa połączona z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013 roku.

 • I Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka "Aspekty doktrynalne, normatywne i orzecznicze współczesnej ochrony praw człowieka" (organizatorzy: Katedra Teorii i Filozofii Prawa UMCS: prof. dr hab. Leszek Leszczyński, dr Bartosz Liżewski; Katedra Teorii i Filozofii Prawa KUL: ks. dr Tomasz Barankiewicz, dr Jadwiga Potrzeszcz), Lublin 18 czerwca 2013 roku.

 • Współczesne uwarunkowania walidacyjno-derywacyjnej koncepcji wykładni prawa w porządku prawnym RP - wykład otwarty dra Bartosza Liżewskiego (UMCS), Lublin, 16 stycznia 2014 roku.

 • II Międzyuczelniane Warsztaty Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka "Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne", zorganizowane na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL (ks. dr Tomasz Barankiewicz, dr Jadwiga Potrzeszcz) oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS (dr Bartosz Liżewski), Lublin, 6 maja 2014 roku.

 

Autor: Jadwiga Potrzeszcz
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2021, godz. 01:39 - Tomasz Barszcz