Okładka pierwszego numeru SP

 

Title Page

Scientific Council & Editorial Commettee

Reviewers

 Contents

 

 

 

By way of Introduction   7

 

ARTICLES

PAULINA SULENTA, Problem prawdy ujęć zmysłowych w interpretacji św. Tomasza z Akwinu   11

The Problem of Truth of Sensible Apprehensions According to St. Thomas Aquinas (Summary)   28

 

DANIEL AIGBONA, Libertarians and Liberal Welfarist’ Conception of Distributive Justice   31

Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej u libertarian i zwolenników liberalizmu opiekuńczego (Streszczenie) 

 

PAWEŁ PIJAS, Analiza krytyczna Bernarda Williamsa koncepcji filozofii   55

Critical Analysis of Bernard Williams' Idea of Philosophy (Summary)   72

 

KONRAD SAWICKI, Propozycja aplikacji metody fenomenologiczno- -hermeneutycznej w pedagogicznych badaniach rzeczywistości wychowawczej   75

Possibility of Application of the Phenomenological-Hermeneutical Method in Pedagogical Research of Upbringing Reality (Summary)   90

 

MISCELLANEA

DIANA SOBIERAJ, Ezoteryzm w kulturze Europy – konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JanaPawła II   95

 

STEPHANE TIRARD, MICHEL MORANGE, ANTONIO LAZCANO, Definicja życia: krótka historia nieuchwytnego przedsięwzięcia naukowego (trans. Urszula K. Czyżewska)   105

 

ABOUT AUTHORS   127

 

 

______

 

All papers published here are available without any subscription or pay per view fees.

The owner of economic rights to the content of "Scripta Philosophica" is KUL Publishing House.