Title Page

Scientific Council & Editorial Commettee

Reviewers

 

Contents

 

 

ARTICLES

 

Joanna Roś, Recepcja twórczości Alberta Camusa w dziele Janusza St. Pasierba i Zdzisława Łączkowskiego. Przyczynek do badań   9

The reception of Albert Camus’ work in the literary output of Janusz Pasierb and Zdzisław Łączkowski. Preliminary findingsfor (Summary)   22

 

 

Kamil Hałambiec, Religious experience in the works of Jonathan Edwards   25

Doświadczenie religijne w pismach Jonathana Edwardsa (Streszczenie)   44

 

 

Michał Tatarczak, Czy problem demarkacji jest wciąż aktualny? Stanowisko Larry’ego Laudana, Massima Pigliucciego i Svena Ove Hanssona   47

Is the problem of demarcation is still valid? Larry Laudan’s, Massimo Pigliucci’s, and Sven Ove Hansson’s standpoints (Summary)   67

 

 

ks. Sławomir Podraza, Via negationis w poznaniu Boga na podstawie Super Boetium de Trinitate Św. Tomasza z Akwinu   69

Via negationis in the Cognition of God inThomas Aquinas' Super Boetium de Trinitate (Summary)   96

 

 

MISCELLANEA

 

Natalia Kunat, Rec.: Imelda Chłodna-Błach, Od paidéi do kulturywysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę, Lublin 2016, ss. 312   99

 

Ian G. Barbour, Sposoby określania relacji między nauką a religią. Część II (tłum. ks. Łukasz Polkowski)   105

 

 

ABOUT AUTHORS

 

 

______

 

All papers published here are available without any subscription or pay per view fees.

The owner of economic rights to the content of "Scripta Philosophica" is KUL Publishing House.