Zeszyty Naukowe Doktorantów
Wydziału Filozofii KUL

Czasopismo recenzowane

 

 

 

Punktacja MNiSW: 6

(część B wykazu czasopism punktowanych, poz. 1639)

 

Indeksacja w bazach danych czasopism naukowych:

 

 ICV: 71.94

 

 

 ISSN 2300-9357

Afiliacja:

Wydział Filozofii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rok założenia:

2012

 Częstotliwość wydawnicza:

Rocznik

Formy publikacji:

tradycyjna, elektroniczna

 

 

 

 

     Wychodząc naprzeciw wymaganiom, które stawia przed uczestnikami studiów III stopnia nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, doktoranci Wydziału Filozofii w porozumieniu z władzami Wydziału postanowili utworzyć czasopismo naukowe o nazwie Scripta Philosophica. Zeszyty Naukowe Doktorantów Wydziału Filozofii KUL”.

 

     Czasopismo, choć przynależy formalnie do Wydziału Filozofii KUL, jest jednocześnie otwarte na całe środowisko uniwersyteckie. Każdy doktorant może zatem opublikować w „Scripta Philosophica” swój artykuł pod warunkiem, że poruszana w nim tematyka dotyka problemów rozważanych na gruncie filozofii, bądź z nią powiązanych. Nie można bowiem zapominać, że filozofia pełni istotną funkcję w kulturze, i w związku z tym spektrum problematyki, w której ujawniają się filozoficzne odniesienia, jest niezmiernie bogate, od teologii i humanistyki przez nauki społeczne i prawne po przyrodoznawstwo.

 

     Celem, jaki przyświeca twórcom czasopisma, jest stworzenie platformy wymiany myśli skierowanej do konkretnej grupy odbiorców, tj. osób stojących na początku drogi naukowej, a jednocześnie przejawiających konkretne zainteresowania badawcze. Mamy nadzieję, że próby pisania artykułów, podejmowane już na wczesnym etapie kariery naukowej, pomogą w rozwijaniu umiejętności jasnego argumentowania i precyzyjnego komunikowania wyników poznawczych, nauczą autonomii myślenia i odpowiedzialności za głoszone tezy, a jednocześnie zachęcą do intensywnego prowadzenia badań; co więcej - otworzą możliwość publikacji mniejszych form wypowiedzi przed napisaniem rozprawy doktorskiej. Zeszyty Naukowe Doktorantów stanowić mają - obok samoistnej wartości w postaci wyników publikowanych badań (choćby początkowo skromnych) - medium, umożliwiające stopniowe doskonalenie umiejętności w zakresie różnych rodzajów piśmiennictwa naukowego; umiejętności, która jawi się jako niezbędna we współczesnej kulturze naukowej, funkcjonującej według zasady: publish or perish.

 

     Czasopismo ukazuje się jako rocznik, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej, nakładem Wydawnictwa KUL. Warunkiem publikacji każdego naukowego artykułu w „Scripta Philosophica” jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzyjnej, napisanej przez samodzielnego pracownika naukowego.

 

     Zachęcamy Doktorantów ze wszystkich ośrodków filozoficznych w kraju i za granicą do nadsyłania stricte naukowych artykułów, przekładów, sprawozdań czy recenzji mieszczących się w zakresie szeroko pojętej kultury filozoficznej.

 

Uprzejmie informujemy Koleżanki i Kolegów Doktorantów,

że trwa nabór artykułów do Scripta Philosophica 6(2017).

ZAPRASZAMY!

 

Redakcja

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018, godz. 22:20 - Artur Przechowski