Title Page

Scientific Council & Editorial Commitee

Reviewers

 Contents

 

 

ARTICLES

EZULIKE BENJAMIN OFODILE, Kant's Pragmatic Anthropology and the Question of the Perfectibility of Human Nature   9

Antropologia pragmatyczna Kanta a problem doskonałości ludzkiej natury (Streszczenie)   26

 

JUVENAL NDAYAMBAJE, The Use of Spare Embryos for Medical Research: A Phenomenological Approach   27

Wykorzystanie nadliczbowych zarodków w badaniach medycznych: podejście fenomenologiczne (Streszczenie)   33

 

KARINA GAIK, Terroryzm w myśli Michaela Walzera   35

Terrorism According to Michael Walzer (Summary)   54

 

ADAM PAWEŁ KUBIAK, O podobieństwie między poznaniem naukowym i religijnym   57

On Similarity Between Scientific and Religious Cognition (Summary)   72

 

MAŁGORZATA JAŁOCHO-PALICKA, Dobro i zło w dramacie poznania (W kręgu inspiracji Karola Wojtyły - Jana Pawła II)   73

Good and Evil in the Drama of Cognition (Within the Range of Inspirations by Karol Wojtyla - John Paul II) (Summary)  91

 

KS. MARCIN SIEŃKOWSKI, Cel nauczania według Tomasza z Akwinu   93

The Aim of Teaching According to Thomas Aquinas

(Summary)   105

 

MISCELLANEA

MARTHA C. NUSSBAUM, Creating Capabilities: The Human Development Approach, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. – London, England 2011, ss. 237 (Konrad Sawicki)   109

 

AGATA NOWAKOWSKA, Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje. Od gnozy do New Age - konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II   115

     

ABOUT AUTHORS   121

 

 

______

 

All papers published here are available without any subscription or pay per view fees.

The owner of economic rights to the content of "Scripta Philosophica" is KUL Publishing House.