W dniach 10-13 września w Instytucie Biotechnologii odbywała się 7th International Conference on Protein Kinase CK2 zatytułowana „From basic insights to application” (Od podstawowych obserwacji do ich zastosowania). Konferencja zorganizowana była przez Katedrę Biologii Molekularnej. Sympozjum to jest spotkaniem cyklicznym odbywającym się co trzy lata w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W konferencji uczestniczyło 57 naukowców z 14 krajów: Argentyny, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Japonii, Kanady, Kuby, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Włoch. Konferencja odbyła się dzięki wydatnej pomocy sponsorów, którymi byli: Międzynarodowa Unia Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB) oraz firmy: Sigma-Aldrich, POLYGEN oraz TechPharm.
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 10:56