Czerwiec 2024

Nagrania do projektu „Młody Naukowiec”

W dniu 12 czerwca 2024 r. członkowie naszego Koła – Kinga Ożga, Aleksandra Niziołek i Szymon Strawa- gościnnie wzięli udział w nagraniach odbywających się w ramach projektu „Młody Naukowiec” realizowanego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji. Była to okazja do przedstawienia zakresu działalności naszego Koła.

 

 


Udział w konferencji “Nauka i Przemysł. Lubelskie Spotkania Studenckie”

W dniu 3 czerwca 2024 r., w Lublinie, odbyła się konferencja naukowa “Nauka i Przemysł. Lubelskie Spotkania Studenckie”. W wydarzeniu wzięła udział nasza koleżanka - Anna Bilokinna, która wygłosiła referat omawiający końcowy efekt projektu “Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie-lokalne działanie”:

Anna Bilokinna, Rafał Łopucki, Kamil Zieliński, Marcin Skowronek, Ilona Sadok, “Mapa występowania antybiotykoopornych szczepów bakterii na placach zabaw w Lublinie”

 

W ramach uczestnictwa w konferencji, został opublikowany artykuł w recenzowanej monografii pokonferencyjnej:

 

A. Bilokinna, R. Łopucki, K. Zieliński, M. Skowronek, I. Sadok, Mapa występowania antybiotykoopornych szczepów bakterii na placach zabaw w Lublinie, Nauka i Przemysł - lubelskie spotkania studenckie, praca zbiorowa pod red. Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, Polska, ISBN 978-83-227-9806-5, s. 280-283/2024


Maj 2024

Service Learning - Yearbook (2023)

Na stronie Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL dostępna jest publikacja:

Yearbook (2023): Julia Gołąbek, Hubert Godziewski, SERVICE LEARNING. Razem dla Społeczności

dokumentująca projekty poświęcone metodzie Service Learning realizowane na naszym Uniwersytecie. W publikacji tej wymieniona została także działalność Koła Naukowego Biotechnologii KUL. Realizowany przez nas projekt "Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie" opisany jest na stronie 135. Zapraszamy do lektury.


Kwiecień 2024

Konferencja prasowa z okazji zakończenia projektu “Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie”

 

W dniu 29 kwietnia 2024 r. w Instytucie Nauk Biologicznych KUL miało miejsce oficjalne zakończenie projektu “Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie”. Podczas specjalnej konferencji prasowej - kurator KN Biotechnologii KUL - dr Ilona Sadok podsumowała realizację projektu, jego wyniki oraz przedstawiła opracowane w zespole projektowym rekomendacje dotyczące poprawy bezpieczeństwa mikrobiologicznego dzieci podczas zabawy na placach zabaw.

 

 

Projekt realizowany był przez okres 12 miesięcy, a w jego realizację zaangażowało się 13 członków KN Biotechnologii KUL: Bilokinna Anna, Gruchoła Amelia, Hapon Maja, Kagan Katarzyna, Mikulska Karolina, Niziołek Aleksandra, Potyra Monika, Oleksiak Damian, Oleksiuk Aleksandra, Ożga Kinga, Strawa Szymon, Śliwka Patrycja i Tomala-Mazur Weronika.

 

Opiekę merytoryczną nad projektem pełnili pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych KUL: dr Ilona Sadok (koordynator naukowy), dr hab. Rafał Łopucki (koordynator naukowy) i dr Marcin Skowronek (współwykonawca).

 

Jednym z efektów projektu jest aplikacja internetowa gromadząca i prezentująca zebrane w trakcie trwania projektu wyniki badań. Jest to mapa, na której wskazano place zabaw, z których pobrano próbki, elementy wyposażenia placów zabaw, z których pobrano materiał do badań oraz wyniki informujące o wykrytych bakteriach i ich wrażliwości na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki. Mapa dostępna jest na stronie: placezabawpodlupa.pl.

 

W konferencji prasowej wziął udział Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych KUL - dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL,  zastępca Dyrektora Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin - Janusz Semeniuk oraz  Dyrektor Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL - Wojciech Andrusiewicz. Pojawiła się również zapowiedź uruchomienia kampanii społecznej w maju 2024 r. w porozumieniu z Urzędem Miasta, celem promowania zachowań sprzyjającym poprawie bezpieczeństwa mikrobiologicznego dzieci na placach zabaw w Lublinie.


Uczestnictwo w “3rd International PhD Students’ Conference: Environment-Plant-Animal-Product”

W dniach 24-26 kwietnia 2024 r. w Lublinie miało miejsce wydarzenie naukowe „3rd International PhD Students’ Conference: Environment-Plant-Animal-Product together with the International Workshops at the University of Life Sciences in Lublin”.

 

 

Podczas konferencji członkinie naszego Koła zaprezentowały wyniki projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie” w postaci dwóch plakatów naukowych:

 

Anna Bilokinna, Aleksandra Niziołek, Ilona Sadok, Rafał Łopucki, Marcin Skowronek, “Occurrence of Staphylococcus aureus in playgrounds in Lublin”

 

Aleksandra Niziołek, Anna Bilokinna, Szymon Strawa, Ilona Sadok, Rafał Łopucki, Marcin Skowronek, “Presence of multidrug-resistant Escherichia coli strains in playgrounds in Lublin”.


Nagrania do filmiku edukacyjnego

W dniu 25 kwietnia 2024 r. zaangażowaliśmy się w nagrania do filmiku edukacyjnego informującego o projekcie „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie”. Filmik będzie prezentował główne etapy projektu i zastosowaną metodykę badawczą.

 


Rozmowy odnośnie podjęcia współpracy celem zwiększenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego placów zabaw w Lublinie

W 23 kwietnia 2024 r. nasz kurator – dr Ilona Sadok uczestniczyła w spotkaniu zainicjowanym przez pracowników naszego Uniwersytetu celem prezentacji wyników projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie- lokalne działanie” przedstawicielom Miasta Lublin oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Spotkanie było poświęcone refleksji nad wynikami projektu oraz dyskusją nad tym w jaki sposób możemy wspólnie zwiększyć bezpieczeństwo mikrobiologiczne dzieci podczas zabawy na placach zabaw. Podczas spotkania nasza kurator zaprezentowała opracowane w ramach realizacji projektu rekomendacje dotyczące m.in. rodzaju stosowanych powłok (pod kątem bezpieczeństwa mikrobiologicznego), preferowanej lokalizacji placów zabaw, konieczności dbania o czystość i dobry stan użytkowy elementów wyposażenia tych obiektów, czy ważności przestrzegania zasad higieny przed i po zabawie.

 


Udział V Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

W dniu 18 kwietnia 2024 r. w Lublinie miało miejsce wydarzenie naukowe, na którym nie mogło nas zabraknąć - V Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „ŚRODOWISKO-ROŚLINA-ZWIERZĘ-PRODUKT” organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Członkowie Koła zaprezentowali wyniki uzyskane podczas realizacji projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie”:

- Aleksandra Niziołek, Marcin Skowronek, Rafał Łopucki, Ilona Sadok, “Quantitative analysis of bacteria present on the surface of slides at public playgrounds”,

- Szymon Strawa, Damian Oleksiak, Rafał Łopucki, Marcin Skowronek, Ilona Sadok, “Microbiological assessment of air quality in urban playgrounds: Analysis of aerosol bacteria

 

 

W ramach uczestnictwa w Seminarium zostanie wydana monografia, w której znajdą się 2 rozdziały współautorstwa członków Koła Naukowego Biotechnologii KUL.


Warsztaty dla uczniów Technikum Gastronomiczne w Mielcu

W dniu 16 kwietnia 2024 r. w Instytucie Nauk Biologicznych gościliśmy wychowanków Technikum Gastronomicznego w Mielcu. Zaangażowaliśmy się w organizację zajęć laboratoryjnych odbywających się pod hasłem "Co to znaczy, że bakterie są oporne na antybiotyki i jak to zbadać?", podczas których uczyliśmy młodszych kolegów jak przeprowadzić test wrażliwości danego szczepu bakterii na wybrane antybiotyki. W tym celu wykorzystaliśmy materiał i umiejętności zdobyte podczas realizacji projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie”. Zajęcia laboratoryjne współprowadziła nasza koleżanka Monika Potyra wraz z koordynatorami naukowymi projektu – dr Iloną Sadok i dr hab. Rafałem Łopuckim.

 

 

Kolejne zajęcia laboratoryjne odbywały się pod hasłem "Przepis na kombuchę – herbatę nieśmiertelności”. Podczas zajęć, uczyliśmy uczniów Technikum jak fermentować herbatę i przygotować kombuchę. Każdy z uczestników zajęć wyszedł z własnym wiadereczkiem kombuchy. Pierwsze degustacje za około 5 dni – życzymy smacznego ! Zajęcia poprowadziły członkinie Koła: Kinga Ożga, Anna Bilokinna, Monika Potyra wraz z kuratorem Koła i pracownikami Katedry Chemii.

 


I Międzyuczelniane Spotkanie Kół Naukowych na Wydziale Medycznym

W dniu 12 kwietnia 2024 r., odbyło się I Międzyuczelniane Spotkanie Kół Naukowych, w ramach którego mieliśmy okazję gościć opiekuna oraz członków Studenckiego Koła Naukowego Proteomiki i Cytomiki zrzeszającego studentów weterynarii oraz analityki weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas tego wydarzenia wysłuchaliśmy bardzo ciekawy wykład pt. ,,Separacja i identyfikacja biomarkerów białkowych” wygłoszony przez Panią dr Katarzynę Michalak z UP. Podczas wystąpienia mieliśmy okazję poszerzyć naszą wiedzę o zagadnienia z dziedziny proteomiki oraz dowiedzieć się, jakie stosuje się techniki do typowania białkowych biomarkerów.

 

 

Ponadto, mogliśmy posłuchać czym dokładnie zajmują się studenci z SKN Proteomiki i Cytomiki oraz przedstawić działalność naszego koła - KN Biotechnologii KUL. W ramach spotkania mogliśmy podzielić się wynikami swoich badań oraz podyskutować o najnowszych doniesieniach z obszaru biotechnologii i weterynarii.

Na koniec wszyscy uczestnicy mieli okazję zwiedzenia Instytutu Nauk Biologicznych KUL. Mamy nadzieję, że piątkowe wydarzenie będzie początkiem cyklu tego rodzaju spotkań.


Wywiad dla Polskiego Radia Lublin

W dniu 8 kwietnia 2024 r. rozmawialiśmy z dziennikarką z Polskiego Radia Lublin odnośnie wyników dotychczasowych wyników projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie-lokalne działanie.

 

O nowinkach projektowych mówili:

Anna Bilokinna - członek KN Biotechnologii KUL

dr Ilona Sadok - kurator KN Biotechnologii KUL i koordynator naukowy projektu

dr hab. Rafał Łopucki - koordynator naukowy projektu


Karta refleksji nad zaangażowaniem w realizację projektu (cz. 1)

Uprzejmie zapraszamy osoby będące członkami zespołu projektowego pt. „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie” o poświęcenie ok. 2 min i uzupełnienie karty refleksji odnośnie dotychczasowego zaangażowania w realizację podjętego działania. Ankieta jest anonimowa. Uprzejmie proszę o wysłanie odpowiedzi do 14 kwietnia 2024 r.

Karta refleksji obejmuje 5 pytań:

  1. Jaka była moja funkcja/rola w czasie realizacji projektu?
  2. Które elementy działań prowadzonych przez mnie w ramach projektu uważam za udane?
  3. Czego nie udało mi się zrealizować w czasie projektu – co w mojej ocenie nie wyszło/nie przebiegło tak, jak zaplanowałam/em? Dlaczego tak się stało?
  4. Jaką wiedzę i umiejętności wykorzystałam/em podczas projektu?
  5. Jakich trudności doświadczałam/em podczas realizacji projektu? Jak je pokonywałam/em?

Karta refleksji jest dostępna pod linkiem:

https://forms.office.com/e/CtGrPPmTze

 


Warsztaty z oceny wrażliwości bakterii na antybiotyki dla uczniów LO nr 24 w Lublinie

W dniu 9 kwietnia poprowadziliśmy cykl zajęć laboratoryjnych pod hasłem „Ocena wrażliwości bakterii na antybiotyki” dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 24 w Lublinie. Tematem warsztatów był problem antybiotykooporności bakterii oraz zapoznanie się z testem oceny wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemoterapeutyki. Zajęcia prowadziliśmy z wykorzystaniem próbek pobranych w ramach realizacji projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie-lokalne działanie”.

 

 

Zajęcia laboratoryjne prowadzili członkowie KN Biotechnologii KUL – Aleksandra Niziołek i Anna Bilokinna oraz opiekunowie naukowi projektu: dr Ilona Sadok i dr hab. Rafał Łopucki.


Wywiad dla Radia ESKA

W dniu 8 kwietnia 2024 r. rozmawialiśmy z dziennikarką z Radia ESKA odnośnie projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie-lokalne działanie”. Głównym celem projektu o którym rozmawialiśmy jest podniesienie świadomości społecznej, świadomości rodziców i przedsiębiorców na temat bezpieczeństwa mikrobiologicznego obiektów przeznaczanych dla najmłodszych. Cieszymy się, że nasze wyniki docierają do coraz to większej liczby odbiorców.

 

O nowinkach projektowych mówili:

Szymon Strawa - członek KN Biotechnologii KUL

dr Ilona Sadok - kurator KN Biotechnologii KUL i koordynator naukowy projektu

dr hab. Rafał Łopucki - koordynator naukowy projektu.


Udział w National Scientific Conference „e-Factory of Science” – XI edition

W dniu 6 kwietnia 2024 r. nasz kolega Szymon reprezentował Koło podczas National Scientific Conference „e-Factory of Science” – XI edition. Tematem plakatu naukowego były wyniki zgromadzone podczas realizacji projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie-lokalne działanie” dotyczące analizy mikrobiologicznej próbek powietrza pobranych z lubelskich placów zabaw:

Szymon Strawa, Damian Oleksiak, Ilona Sadok, Marcin Skowronek, Rafał Łopucki, “Identification of bacteria isolated from bioaerosols collected from public playgrounds in Lublin”


Zaproszenie na spotkanie Kół Naukowych


Wywiad dla Radio Złote Przeboje

Specjalnie dla Radia Złote Przeboje udzieliliśmy wywiadu odnośnie postępów projektu: "Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie- lokalne działanie" i wynikach badań. Nagranie odbyło się w dniu 3 kwietnia 2024 r. w studio na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Swoją wizytę zakończyliśmy pobraniem wymazów ze studio do badań mikrobiologicznych.

O nowinkach projektowych mówili:

Aleksandra Niziołek - V-ce Przewodnicząca KN Biotechnologii KUL

dr Ilona Sadok - kurator KN Biotechnologii KUL i koordynator naukowy projektu

dr hab. Rafał Łopucki - koordynator naukowy projektu.

 

 

Rozmowy można było wysłuchać programie "Co jest grane w Lublinie" i „tydzień w Lublinie” prowadzonym przez Pana Pawła Kowalczyka oraz ogólnopolskich wiadomościach Radia Złote Przeboje.


Marzec 2024

Udział w konferencji Tygiel 2024

Członkinie naszego Koła wzięły udział w XVI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Tygiel 2024 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która odbywała się w dniach 21-24 marca 2024 r. w Lublinie. Nasze koleżanki wygłosiły 3 referaty prezentując wyniki badań uzyskane podczas realizacji projektów finansowanych przez MEiN i NCN:

 

  • Referat 1: „Ocena częstości występowania bakterii z rodzaju Salmonella na miejskich placach zabaw w aspekcie zagrożeń zdrowia publicznego” wygłoszony przez Aleksandrę Niziołek dotyczący wyników „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie” (grantu MEiN)
  • Referat 2: „Analiza mikrobiologiczna miejskich placów zabaw: identyfikacja i charakterystyka Pseudomonas spp.” wygłoszony przez Annę Bilokinnę dotyczący wyników „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie” (grantu MEiN)
  • Referat 3: „Zastosowanie różnych strategii derywatyzacji do opracowania metod oznaczania metabolitów szlaku kinureninowego w materiale biologicznym z wykorzystaniem techniki LC-MS” wygłoszony przez Kingę Ożgę dotyczący wyników grantu PRELUDIUM NCN.


Zgłoszenie w konkursie Uniservitate Award 2024

Uniservitate Award jest wyróżnieniem projektów zrealizowanych w myśl metody Service-Learning przez uczelnie katolickie na całym świecie. Metoda service learning łączy nauczanie akademickie ze służbą na rzecz społeczeństwa poprzez praktyczne zaangażowanie studentów w rozwiązywanie realnych wyzwań i problemów.

 

 

Podjęliśmy wyzwanie i zgłosiliśmy nasz projekt „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie- lokalne działanie” do tego prestiżowego wyróżnienia.

 

Trzymajcie kciuki!


Udostępnianie materiałów edukacyjnych

W zakładce projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie” dostępne są do pobrania opracowane na bazie naszych wyników materiały edukacyjne.

 

Zestawy dotyczą sposobu identyfikacji gatunkowej bakterii techniką MALDI-TOF MS.

Pobierajcie!


Nagrody dla wyróżniających się studentów Wydziału Medycznego

Miło nam poinformować, że dwie członkinie Koła Naukowego Biotechnologii KUL – Anna Bilokinna i Maja Hapon zostały nagrodzone za zaangażowanie w działalność uniwersytecką. Nagrody zostały wręczone w dniu 1 marca 2024 r. przez prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju prof. Beatę Piskorską w imieniu Rektora KUL. 

 

 

Serdecznie gratulujemy naszym koleżankom i życzymy dalszych sukcesów!!!


Styczeń 2024

Noc Biologów 2024

Piątek 12 stycznia 2024 r. był dla nas szczególnie intensywny ze względu na ogólnokrajowe wydarzenie naukowe - NOC BIOLOGÓW. W tym roku postawiliśmy na zróżnicowane zajęcia dla najmłodszych odkrywców nauki (w wieku od 5 lat) i bardziej zaawansowanych pasjonatów (w wieku od 15 lat).

 

Noc Biologów była świetną okazją do zaprezentowania naszych dwóch kluczowych projektów: "Kombucha- źródło materiału badawczego" oraz "Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie".

 

W sumie zaangażowaliśmy się w 5 projektów:

- zajęcia laboratoryjne "Przepis na kombuchę - eliksir długowieczności (edycja I);

- pokaz: "Kolorowe eksperymenty";

- zajęcia laboratoryjne "Podstawy identyfikacji gatunkowej bakterii techniką MALDI-TOF"

- zajęcia laboratoryjne "Bakterie na placach zabaw - jak szybko zidentyfikować występujące tam gatunki?";

- zajęcia laboratoryjne "Przepis na kombuchę - eliksir długowieczności (edycja II)".

 

 

Dziękujemy za zapisy na współprowadzone przez nas warsztaty i zajęcia laboratoryjne. Szczególnie dziękujemy za pomoc w organizacji zajęć laboratoryjnych i pokazów pracownikom Katedry Chemii Instytutu Nauk Biologicznych KUL.


Grudzień 2023

Spotkanie opłatkowe

W dniu 19 grudnia 2023 r. członkowie i sympatycy Koła Naukowego Biotechnologii KUL spotkali się przy wspólnym stole by życzyć sobie wszystkiego najlepszego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, zdrowia, szczęścia, radosnych chwil w gronie Rodziny i Przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności.


Nowe logo naszego Koła Naukowego

 

 


Udział w V Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych”

W dniu 15 grudnia 2023 r. członkini Koła – Maria Karpova wygłosiła referat pt.: „Skład aminokwasów w pyłku roślin: jak zdobywamy i stosujemy tę wiedzę?” w ramach uczestnictwa w konferencji naukowej „Mater naturae – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych”. W ramach uczestnictwa w konferencji przewidziana jest publikacja rozdziału w monografii pokonferencyjnej.


Spotkanie z przedstawicielem firmy farmaceutycznej Synthaverse S.A.

W dniu 4 grudnia 2023 r. w gmachu Instytutu Nauk Biologicznych odbyło się spotkanie z szefem Departamentu Produkcji firmy Synthaverse S.A. - Panem Jarosławem Jurkowskim. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań dla medycyny. Spotkanie było okazją do zapoznania się z profilem działalności firmy oraz omówienia możliwości odbywania studenckich praktyk lub staży.

Wydarzenie miało charakter otwarty i uczestniczyli w nim nie tylko członkowie Koła ale również inni studenci kierunku Biotechnologia KUL oraz pracownicy Wydziału Medycznego.

 

 

Bardzo dziękujemy Panu Jurkowskiemu za poświęcony czas i zaproszenie do dalszej współpracy!


Listopad 2023

Udzial w Konferencji „Biopotencjał 2023”

W dniu 23 listopada 2023 r. nasza koleżanka wygłosiła referat na konferencji w Warszawie pt.: „Zastosowanie techniki MALDI-TOF w badaniach bezpieczeństwa mikrobiologicznego na miejskich placach zabaw”. Podczas referatu omówiła wyniki uzyskane podczas realizacji projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie” finansowanego przez MEiN. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 


Warsztaty dla uczniów II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

W dniu 13 listopada 2023 r. gościliśmy uczniów II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Podczas spotkania omówiliśmy główne założenia projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie” w połączeniu z prezentacją techniki MALDI-TOF oraz jej zastosowaniu do identyfikacji szczepów bakterii z próbek pobranych z różnych elementów wyposażenia placów zabaw. Oprócz omówienia zasady działania spektrometru, nasi goście mogli wykonać analizę próbek projektowych oraz zapoznać się z naszymi wynikami badań, które udostępniliśmy w formie specjalnie opracowanych zestawów szkoleniowych.

 

 

Nasze Koło reprezentowały członkinie Zarządu, a analizy wykonywane były przy asyście kuratora Koła – dr Ilony Sadok.


Warsztaty dla uczniów IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

W dniu 9 listopada Przewodnicząca naszego Koła Naukowego wraz z pracownikami Katedry Chemii oraz Katedry Biomedycyny i Badań Środowiskowych przeprowadzili warsztaty pt.: „Warsztaty z identyfikacji gatunkowej bakterii z wykorzystaniem spektrometrii mas”. Podczas warsztatów uczniowie IV LO im. Mikołaja Kopernika w Rybniku zapoznali się z celami projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie” finansowanego przez MEiN oraz metodyką badawczą wykorzystywaną w projekcie w celu izolacji szczepów bakterii z próbek pobranych z lubelskich placów zabaw oraz ich identyfikacji gatunkowej z wykorzystaniem techniki MALDI-TOF. Na podstawie wyników uzyskanych dla jednego z placów zabaw, omówiliśmy w jaki sposób interpretować dane uzyskane z wykorzystaniem spektrometrii mas i na jakiej zasadzie to urządzenie identyfikuje bakterie. Ochotnicy mogli wykonać samodzielnie przykładową analizę.

 

 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym projektem i wynikami badań!


Październik 2023

Warsztaty dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu

W dniu 30 października 2023 r. przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Odbywały się one pod hasłem: „Warsztaty z technik izolacji i identyfikacji gatunkowej bakterii z próbek pobranych z placów zabaw”. Podczas tego wydarzenia przedstawiliśmy główne cele projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie” finansowanego przez MEiN.

 

Uczniowie I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu mieli możliwość poznać techniki wykorzystywane w projekcie tj. izolacji i identyfikacji bakterii z próbek pobranych z placów zabaw. Podzieliliśmy się z młodszymi koleżankami i kolegami naszymi wynikami z identyfikacji gatunkowej bakterii wyizolowanych z próbek pobranych z placu zabaw z ul. Żelazowej Woli w Lublinie. Na pamiątkę uczestnicy warsztatów dostali specjalnie opracowane materiały projektowe, które mogą ponownie przestudiować w domu.

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi warsztatami i wynikami projektowymi. Chcielibyśmy podziękować pracownikom Katedra Chemii oraz Katedra Biomedycyny i Badań Środowiskowych Instytutu Nauk Biologicznych KUL za wsparcie w przeprowadzeniu warsztatów.


Tydzień adaptacyjny

W środę - 4 października 2023 r. przeprowadziliśmy dla studentów I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich warsztaty w ramach Tygodnia Adaptacyjnego.

 

Rozpoczeliśmy od prezentacji projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie” – grantu finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Omówiliśmy badania z zakresu posiewów mikrobiologicznych próbek zebranych z placów zabaw i identyfikacji bakterii z wykorzystaniem spektrometrii mas – systemu MALDI-TOF.

 

 

Spotkanie zakończyliśmy prezentacją projektu "Kombucha – źródło materiału badawczego" i kubeczkiem schłodzonej kombuchy.

 

 

Dziękujemy za liczne uczestnictwo.


Wrzesień 2023

Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji "Biotechnology - new perspectives for a better future"

W dniu 9 września 2023 r. członkinie Koła wygłosiły dwa referaty ustne. Jeden z nich obejmował tematykę realizowaną w ramach projektu „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie” (grant MEiN), natomiast drugi prezentował dotychczasowe wyniki badan projektu „Kombucha - źródło materiału badawczego”.


Lipiec 2023

Udział w Ogólnopolskim Kongresie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

W dniu 22 lipca 2023 r. nasze koleżanki – Katarzyna Kagan oraz Maja Hapon wzięły czynny udział w Ogólnopolskim Kongresie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Podczas konferencji zaprezentowały referaty dotyczące problematyki badań realizowanych w ramach grantu MEiN „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie”.


Wywiad dla Polskiego Radia Lublin

W dniu 12 lipca 2023 r. nasza koleżanka Aleksandra Niziołek wraz z kuratorem Koła – dr Iloną Sadok udzieliła wywiadu odnośnie głównych założeń projektu realizowanego w ramach konkursu MEiN „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” pt. „Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie – lokalne działanie”. Tematem przewodnim był problem antybiotykooproności bakterii oraz źródła zagrożeń mikrobiologicznych na placach zabaw.

 

 

Nagranie wywiadu oraz artykuł dostępny jest na stronie Polskiego Radia Lublin:

https://radio.lublin.pl/2023/07/studenckie-kolo-naukowe-bada-bakterie-na-placach-zabaw/


 

 

Czerwiec 2023

Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i Przemysł – Lubelskie Spotkania Studenckie”

W dniu 26 czerwca 2023 r. członkinie Koła zaprezentowały dwa plakaty naukowe przygotowane pod nadzorem naukowym kuratora Koła – dr Ilony Sadok podczas Ogólnopolskiego Sympozjum „Nauka i Przemysł – Lubelskie Spotkania Studenckie” odbywającego się w Lublinie:

 

Anna Bilokinna, Ilona Sadok, Kontrola jakości soków jabłkowych pod kątem skażenia mykotoksyną (patuliną)

 

Maja Hapon, Anna Bilokinna, Ilona Jonik, Ilona Sadok, Opracowanie protokołu oznaczania tryptofanu i jego metabolitów w napoju kombucza metodą LC-MS - badania wstępne

 

 

Prezentowane treści zostały opublikowane w postaci dwóch artykułów w monografii pokonferencyjnej Nauka i przemysł- lubelskie spotkania studenckie” (praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, Polska, ISBN 978-83-227-9701-3) dostępnej w formie e-book’a na stronie:

https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/NPLSS2023.pdf

 

Plakat prezentowany przez naszą koleżankę Maję Hapon został nagrodzony I nagrodą w kategorii najlepszy plakat naukowy. Tematyka plakatu dotyczyła kombuczy, a uczestnicy Sympozjum mogli zapoznawać się z wynikami badań popijając schłodzony napój przygotowany przez członków Koła.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 


Piknik Rodzinny „Z Nauką Za Pan Brat"

W dniu 25 czerwca 2023 r. zaangażowaliśmy się w organizację stoiska promującego Wydział Medyczny KUL podczas Pikniku Rodzinnego odbywającego się pod hasłem „Z Nauką Za Pan Brat".

 

 

 

Wraz z pracownikami Instytutu Nauk Biologicznych zadbaliśmy aby na naszym stoisku było ciekawie i niebanalnie. Na to szczególne wydarzenie przygotowaliśmy eksperymenty z suchym lodem oraz ogniem. Oprócz widowiskowej sublimacji suchego lodu, szczególnym zainteresowaniem u rodziców i ich pociech cieszyło się doświadczenie „ręka Fakira”, czy podpalanie banknotu tak aby nie spłonął.

 

 

 

Niewątpliwie główną atrakcją były zawody rakietowe. Dzieciaki mogły wystrzelić rakiety napędzane suchym lodem, octem, sodą lub kombuczą.

 

 

 

Nasze Koło reprezentowała nasza koleżanka – Weronika Tomala-Mazur.


Degustacja dla uczniów z Leśnej Podlaskiej

We wtorek (6 czerwca 2023 r.) w naszym Instytucie gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Oczywiście poczęstowaliśmy ich naszą kombuczą. Do degustacji wytypowaliśmy napój suplementowany niskim i średnim dodatkiem tryptofanu. Dziękujemy za wypełnienie ankiet - Wasza opinia jest dla nas ważna.

 


 

Wyróżnienie podczas "III Dni Młodych Liderów Jakości"

 

W dniach 1-2.06.2023 r., prezes Koła Naukowego Biotechnologii KUL - Katarzyna Kagan wzięła udział w konferencji "III Dni Młodych Liderów Jakości" zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Nasza koleżanka wzięła udział w konkursie prac seminaryjnych w kategorii "Bezpieczeństwo, kształtowanie i ocena jakości żywności", w którym przestawiła prezentacje pt. "Mikroorganizmy w dojrzewalniach serów", która oparta była na pracy magisterskiej, napisanej pod opieką pani dr hab. Agnieszki Wolińskiej, prof. KUL oraz pani dr Agnieszki Kuźniar.

 

 

Prezentacja spotkała się z dużą aprobatą i zaciekawiła pozostałych uczestników konferencji. Werdyktem Jury, wystąpienie otrzymało pierwsze miejsce w Konkursie Prac Seminaryjnych oraz zostało docenione przez Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, zdobywając pierwsze miejsce za wartość poznawczą i aplikacyjną pracy.

 


 

Nagranie dla TVP 3 Lublin

 

W dniu 1 czerwca 2023 r. braliśmy udział w nagraniach do programu popularnonaukowego "Login: NAUKA" (autorski program dr red. Joanny Sosnowskiej) realizowanego przez TVP 3 Lublin Tematem programu będzie oczywiście kombucza i nasze postępy projektowe. Projekt zaprezentowały studentki Anna Bilokinnia, Maja Hapon i Weronika Tomala-Mazur.

 

 

Zadanie „Wpływ warunków przygotowania napoju kombucha na produkcję bioaktywnych metabolitów tryptofanu” w ramach projektu „Kombucza – źródło bioaktywnych metabolitów tryptofanu” jest współfinansowane ze środków Funduszu Grantowego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.


Maj 2023

Grant Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Gdy inni myślą już o sesji lub wakacjach, my przygotowujemy się do realizacji nowego projektu "Antybiotykooporność bakterii: globalne wyzwanie - lokalne działanie".

 

Z dumą informujemy, że nasz nowy projekt uzyskał finansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (numer umowy: SKN/SP/570395/2023). Spośród 308 nadesłanych propozycji, nasz projekt mieści się na 53 pozycji i uzyskał finansowanie na 69 830 złotych.

 

 

O założeniach projektu poinformujemy niedługo - czekajcie cierpliwie! Już teraz możemy wspomnieć, że naszym obiektem badawczym będą place zabaw, a wszystkie działania będą realizowane pod czujnym okiem naszych koordynatorów metodycznych – dr Ilony Sadok oraz dr Rafała Łopuckiego. Będzie ciekawie!


 

Wizyta w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie

 

W dniu 15 maja 2023 roku mieliśmy możliwość odbycia wizyty studyjnej w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie świadczącej usługi badawcze z zakresu analiz chemicznych gleb, roślin, płodów rolnych i doradztwa nawozowego.

 

Podczas ok. 2-godzinnego spotkania dowiedzieliśmy się jak prawidłowo pobrać próbki gleb, materiału roślinnego i nawozu do analizy. Prześledziliśmy zadania pracowników Stacji od momentu uzyskania zlecenia do jego realizacji, w tym sposobu kodowania próbek, ich wstępnego przygotowania do analizy, wykonania analiz i przygotowania raportu dla klienta. Zapoznaliśmy się również z szeroką ofertą analityczną Stacji, jej wyposażeniem aparaturowym i sposobem pracy laboratorium akredytowanego.

 

Bardzo dziękujemy za gorące przyjęcie i poświęcony czas!

 

 

Wydarzenie realizowane było w ramach projektu „BioTech po studiach – z uczelni do pracy”. Więcej informacji odnośnie projektu w zakładce.


 

Degustacja pilotażowej kombuczy

 

W dniu 12 maja 2023 roku została zorganizowana pierwsza degustacja pilotażowej kombuchy przygotowanej w ramach projektu “Kombucha - źródło materiału badawczego”. Degustacja odbyła się w Instytucie Nauk Biologicznych KUL.

 

Do spróbowania były dwie wersje kombuchy otrzymane po 5 dniowej fermentacji. Pierwszą wersją była kombucha przygotowana na bazie mieszanki czarnej i zielonej herbaty z cukrem, natomiast druga zawierała dodatkowy składnik...

 

Był to tryptofan - egzogenny aminokwas niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Egzogenny oznacza konieczność przyjmowania go wraz z pożywieniem. Chcieliśmy sprawdzić, czy oprócz świetnych właściwości kombuchy i tryptofanu ich połączenie jest po prostu smaczne!!!

 

Po minach naszych nieocenionych testerów, stwierdzamy, że przygotowany napój smakował znacznej większości. Już teraz spłynęły do nas zamówieniach na następne partie!!!

 

 

Nie martwcie się, od razu po degustacji nastawiliśmy kolejny kubełek kombuchy. Oprócz spróbowania napoju, można było wypełnić ankietę organoleptyczną. Mamy ich ponad 70!!! Niebawem opublikujemy zebrane wyniki, bądźcie czujni!

 

Zadanie „Wpływ warunków przygotowania napoju kombucha na produkcję bioaktywnych metabolitów tryptofanu” w ramach projektu „Kombucza – źródło bioaktywnych metabolitów tryptofanu” jest współfinansowane ze środków Funduszu Grantowego Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

 

https://www.instagram.com/reel/CsMBY1ztvm6/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D&fbclid=IwAR1poqllxt_UqR1D4QiuzsDl2w_h3dD-ufFjkrxiNTYXzJl26UVYrh6zd84


Kwiecień 2023

Promocja działalności Koła w Polskim Radiu Lublin

Dziś 21.04.2023r, członkinie Koła Naukowego Biotechnologów KUL miały okazje uczestniczyć w audycji w Polskim Radiu Lublin. Studentki udzieliły informacji o aktualnie realizowanym projekcie: Kombucha - źródło materiału badawczego. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

 


Marzec 2023

Dofinansowanie USS

Dziękujemy Uczelnianemu Samorządowi Studentów KUL za dofinansowanie realizacji projektu naukowo-badawczego: „Kombucza – źródło bioaktywnych metabolitów tryptofanu”.

 

Zachęcamy do śledzenia nowinek z laboratorium i postępów projektu.


 

Salon Szkół Wyższych

W dniach 10-11.03.2023 w Warszawie odbył się XXXIX Międzynarodowy Salon Edukacyjny, którego częścią był Salon Szkół Wyższych. Uczelnię i Wydział Medyczny, reprezentowała Prezes Koła Naukowego Biotechnologii KUL - Katarzyna Kagan, która od lat działa na rzecz uczelni jako Ambasador KUL. Pojawiło się wiele pytań odnośnie kierunku biotechnologia, położnictwo oraz kierunku lekarskiego, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

 

Zainteresowani licealiści mogli wysłuchać, co ma do zaoferowania Uczelniaoraz jak wygląda życie akademickie. Liczymy na to, że dzięki takim inicjatywom Uczniowie szkół średnich lepiej poznają Naszą Uczelnię i zdecydują się, aby stać się jej częścią.

 


 

Wizyta uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

 

W dniu 22 marca 2023 roku gościliśmy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu, którzy uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach projektu: "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu", pt. „Przeprowadzenie warsztatów naukowych i promocja badań Instytutu Nauk Biologicznych KUL".

 

Uczniowie mieli szansę wykonać doświadczenia pod okiem Naszych pracowników naukowych z Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin oraz Katedry Biologii Molekularnej.

 

Po warsztatach na auli odbyło się krótkie spotkanie młodzieży z przedstawicielami Koła Naukowego Biotechnologii. Prezes Koła, Katarzyna Kagan, zapoznała ich z ofertą edukacyjną Uczelni i Wydziału oraz z działalnością Koła Naukowego, dzięki której będą mogli ponadprogramowo zdobywać cenną wiedzę i doświadczenie, co z pewnością wpłynie korzystnie na ich przyszłą ścieżkę zawodową.

 

Anna Bilokinna opowiedziała o swojej pracy licencjackiej i badaniach, które prowadzi pod opieką dr Ilony Sadok (kurator Koła) oraz o aktualnym projekcie pt. „Kombucza – źródło bioaktywnych metabolitów tryptofanu” realizowanym w Katedrze Chemii Instytutu Nauk Biologicznych KUL.

 

Weronika Tomala-Mazur przygotowała kilkuetapowy quiz z zakresu genetyki dla licealistów, co spotkało się z dobrym odzewem, a nawet nutą rywalizacji! Do wyłonienia zwycięzców musieliśmy przeprowadzić jeszcze krótki quiz dotyczący zagadnień fizykochemicznych wody. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz ciekawe gadżety promocyjne.

 

 

Mamy nadzieję, że Licealiści oraz Nauczyciele będą miło wspominać spędzony z Nami czas. Liczymy na to, że spotkamy się na kolejnych warsztatach realizowanych na Instytucie!

 

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI.


Studiuj w Lublinie: Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023

W dniu 21 marca 2023 roku wraz z pracownikami Instytutu Nauk Biologicznych KUL uczestniczyliśmy w pikniku naukowym na Placu Litewskim w Lublinie zorganizowanym w ramach Festiwalu Otwarcia Europejskiej Stolicy Młodzieży. Postawiliśmy na widowiskowe pokazy z ogniem i suchym lodem, które cieszyły się dużą popularnością. Mieliśmy ręce pełne roboty!

 

 

 

Więcej zdjęć...


 

Luty 2023

 


Styczeń 2023

Pokazy zjawiskowej sublimacji w ramach Nocy Biologów

Podczas tego rocznej Nocy Biologów odbywającej się 13 stycznia 2023 r. nasza koleżanka – Ania Bilokinnia wraz z pracownikami Instytutu Nauk Biologicznych KUL przeprowadziła dwa niezwykłe pokazy z suchym lodem: „Suchy lód kontra woda – zjawiskowa sublimacja” oraz „Lodowa kraina”.

 

 

Lód to woda (tlenek wodoru) w stałym stanie skupienia, natomiast suchy lód to zamrożony dwutlenek węgla. Pomimo, że blok suchego lodu wizualnie przypomina zamrożone kostki wody – posiada inny skład chemiczny oraz właściwości. Na powierzchni suchego lodu utrzymuje się bardzo niska temperatura (ok. -78 °C), przez co znajduje on zastosowanie jako materiał chłodzący. W temperaturze pokojowej szybko ulega sublimacji, czyli przejściu w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Wydziela się wtedy nietypowa biała, chłodna mgiełka. Zetknięcie suchego lodu z wodą prowadzi do zjawiskowej sublimacji.

 

 

Podczas pokazów zademonstrowano nietypowe zastosowania suchego lodu – m.in. do pompowania baloników, przygotowania drinków, mrożenia słodyczy, generacji piany i mgły. Sprawdzono jak zachowuje się suchy lód po zetknięciu z zimną i ciepłą wodą oraz wrzątkiem. W spisie przeprowadzonych doświadczeń znalazły się również reakcje zachodzące pomiędzy suchym lodem, a roztworami wskaźników pH oraz rozpuszczalnikami organicznymi (acetonem). Pokaz uwieńczyła gwałtowna sublimacja suchego lodu w postaci grzyba atomowego.

 

 

Pokazy były współprowadzone przez dr Ilonę Sadok (kuratora Koła), mgr Agnieszkę Krzyszczak, mgr Ilonę Jonik oraz mgr inż. Kingę Ożgę.

 


„Nad wodą wielką i czystą. (…) A woda, jak dawniej czysta. Stoi wielka i przejrzysta” – warsztaty w ramach Nocy Biologów

W dniu 13 stycznia 2023 r. podczas Nocy Biologów mieliśmy  okazję współprowadzić warsztaty z techniki enfleurage i projektowania perfum wodnych pod kierunkiem dr Kingii Kasperkiewicz.

 

Technika enfleurage to metoda wytwarzania olejów eterycznych z płatków kwiatów lub części roślin- łodyga, liście. Opiera się na zdolności absorbowania zapachów przez tłuszcze. W ten sposób pozyskuje się esencję zapachową.

 

Warsztaty podzielone były na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna polegała na zapoznaniu małych naukowców z pojęciem wody i z pojęciem perfumiarstwa. Uczniowie wykazali się duża aktywnością i zainteresowaniem tematem.

 

 

Część praktyczna pozwalała na samodzielne wykonanie esencji zapachowej oraz wytworzenie na tej bazie perfum wodnych. Młodzi naukowcy mogli również sami przygotować wybrany przez siebie zapach. W przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów aktywnie zaangażowały się Maja Hapon, Amelia Gruchoła, Amelia Taracha i Patrycja Śliwka.


Grudzień 2022

Spotkanie opłatkowe Członków i Sympatyków Koła Naukowego Biotechnologii KUL

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w dniu 21 grudnia 2022 r. w gmachu Instytutu Nauk Biologicznych KUL odbyło się spotkanie opłatkowe Członków i Sympatyków Koła.

 

Przy wspólnym stole, w towarzystwie dań wigilijnych, zasiedli zarówno młodzi adepci nauki, jak również doświadczeni naukowcy. Spotkanie było okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych oraz rozmów o przyszłych planach projektowych. W tym wyjątkowym wydarzeniu wziął udział nawet sam Święty Mikołaj :) 

 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2023 Członkowie Koła Naukowego pragną złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia, spokoju, rodzinnej atmosfery i realizacji wszystkich zamierzonych celów!

Wesołych Świąt!


Pierwsze efekty wizyty w firmie biotechnologicznej Biolive Innovation

W listopadzie Członkowie Koła odbyli wizytę w lubelskiej firmie biotechnologicznej Biolive Innovation w ramach projektu „Biotech po studiach – z uczelni do pracy”.

 

Efektami odbytej wizyty jest:

  • nawiązanie współpracy w ramach staży studenckich (1 podpisana umowa);
  • pozyskanie grzybka herbacianego oraz startera do przygotowania kombuczy.

Bardzo dziękujemy pracownikom firmy Biolive za współpracę.


Zajęcia laboratoryjne z analizy mykotoksyn w sokach jabłkowych

Podczas grudniowych zajęć praktycznych, Członkinie Koła miały możliwość zapoznania się z procedurą analizy patuliny (mykotoksyny) metodą ultrasprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas w sokach jabłkowych.

 

 

Eksperymenty przeprowadzono z wykorzystaniem aparatury badawczo-naukowej znajdującej się na wyposażeniu Katedry Chemii Instytutu Nauk Biologicznych KUL pod opieką merytoryczną kuratora Koła – dr Ilony Sadok.

 

 

Studentki miały możliwość zapoznania się z procedurą przygotowania soków owocowych metodą ekstrakcji ciecz-ciecz, ugruntowania wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego oraz zapoznanie się z podstawami działania chromatografu cieczowego połączonego ze spektrometrem mas.

 


Listopad 2022

Wizyta w firmie biotechnologicznej Biolive Innovation

Jedną z inicjatyw Koła Naukowego Biotechnologii zrodzoną w ostatnim czasie, było utworzenie projektu „Biotech po studiach – z uczelni do pracy”. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie studentom Biotechnologii aktualnej oferty rynku pracy, poprzez regularne wizyty w firmach biotechnologicznych.

 

Cykl naszych wyjazdów studyjnych rozpoczął się spotkaniem w firmie Biolive Innovation, mieszczącej się w Lubelskim Parku Naukowo Technologicznym w Lublinie. Więcej informacji...

 


Rekrutacja nowych członków Koła

 


Wrzesień 2022

V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej "Biologia-Medycyna-Terapia"

W dniach 15-17.09.2022 r. w gmachach budynków naszego Uniwersytetu odbył się V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej "Biologia-Medycyna-Terapia". Członkowie Koła Naukowego Biotechnologii KUL reprezentowani przez Weronikę Tomalę-Mazur, Katarzynę Kagan i Mateusza Kwaśnika aktywnie zaangażowali się w organizację tego wydarzenia naukowego pomagając w punkcie Informacji/Rejestracji. Dodatkowo, Pan Mateusz Kwaśnik był współautorem plakatu naukowego pt. „Ceratophyllum demersum (rogatek sztywny) jako bogate źródło substancji przeciwnowotworowych” przedstawiającym wyniki badań nad rogatkiem sztywnym obejmujące analizę fitochemiczną ekstraktu, badania cytotoksyczności wobec sześciu linii nowotworowych układu pokarmowego, testy aktywności cytotoksycznej i cystometrię przepływową. Przedstawiono również wyniki oceny toksyczności na modelu zwierzęcym danio pręgowanego (Danio rerio).

Udział w tym ważnym dla Uczelni wydarzeniu, przyczynił się do rozwoju kompetencji miękkich członków Koła. Była to również możliwość zapoznania się z organizacją konferencji naukowych, co będzie można wykorzystać w przyszłości.

 


Maj 2022

Badanie procesu fermentacji alkoholowej – warzenie piwa

 

Na początku maja 2022 r. rozpoczęliśmy prace nad nowym projektem dotyczącym procesu fermentacji alkoholowej, który stanowi jeden ze sztandarowych przykładów i zastosowań biotechnologii w produkcji żywności oraz w przemyśle. Czas, który poświęciliśmy na warzenie piwa, dał nam motywację do dalszego rozwoju oraz do wspólnego działania na rzecz Koła.

 

Dziękujemy pracownikom Instytutu Nauk biologicznych KUL - dr Annie Borówce oraz dr Agnieszce Kuźniar za udzielone wsparcie organizacyjne i merytoryczne.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności projektu w zakładce „Nasze projekty”.

 


 

Targi Pracy, Edukacji i Kariery w Jaśnie

 

W dniu 18 maja 2022 r. członkowie Koła Naukowego Biotechnologii KUL – Katarzyna Kagan i Mateusz Kwaśnik - wzięli udział w Targach Pracy, Edukacji i Kariery w Jaśnie prezentując ofertę edukacyjną KUL.

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI

 

 


Marzec 2022

XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022

 

W dniach 24-27 marca 2022 r. w Lublinie odbyła się XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju". Celem konferencji było przedstawienie wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich. Konferencja kładzie również nacisk na prezentację praktycznych zastosowań projektów oraz działalności naukowej.

Należy podkreślić, iż kluczowym kierunkiem tej konferencji jest interdyscyplinarność, dlatego też program został podzielony na wystąpienia z wielu dziedzin naukowych:
– obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
– obszaru nauk przyrodniczych;
– obszaru nauk ścisłych;
– obszaru nauk technicznych;
– obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
– obszaru nauk humanistycznych;
– obszaru nauk społecznych;
– obszaru sztuki.

W konferencji uczestniczyli członkowie naszego Koła: Weronika Tomala-Mazur, która zaprezentowała poster pt. „Kwasowość i zawartość kofeiny w kawie a miejsce uprawy ziaren oraz sposób ich parzenia” oraz Katarzyna Kagan, która przygotowała i wygłosiła prezentację pt. „Rola biofilmu w deterioracji”.

Fotorelacja znajduje się na oficjalnym profilu Fundacji Tygiel: link


 

Dzień otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

 

W dniu 28 marca 2022 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL w Lublinie odbył się Dzień Otwarty. Członkowie Koła aktywnie zaangażowali się w to wydarzenie poprzez pomoc organizacyjną, udzielanie informacji maturzystom oraz udział w zajęciach laboratoryjnych.

 

Zobacz film z tego wydarzenia


Styczeń 2022

Noc Biologów

 

W dniu 14 stycznia 2022 r. w Instytucie Nauk Biologicznych KUL realizowane były zajęcia w ramach Nocy Biologów. Koło Naukowe Biotechnologii KUL reprezentowane przez Katarzynę Kagan przygotowało warsztaty pt. „Ekspertyza dokumentów oczami współczesnego Sherlocka” oraz „Laboratorium maturzysty”.

 

Zobacz film z tego wydarzenia


 

Autor: Rafał Łopucki
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2024, godz. 00:25 - Rafał Łopucki