beginning_logo_1000
 

Marzysz, by studiować pod okiem wybitnych naukowców z całej Polski?

Nasz uniwersytet, podobnie jak sześć innych najlepszych polskich uniwersytetów, przystąpił do prestiżowego programu Akademia Artes Liberales. Umożliwia on odbywanie interdyscyplinarnych studiów równolegle na kilku uczelniach i zapewnia wybitnie uzdolnionym, kreatywnym humanistom zdobycie niepowtarzalnego, rozległego wykształcenia oraz poświadczonego przez sześć uczelni dyplomu.

 

Do udziału w Programie Akademia Artes Liberales mogą się zgłaszać studenci KUL, którzy z bardzo dobrymi wynikami ukończyli III rok studiów. W Programie uczestniczą następujące kierunki studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: teologia, muzykologia, filozofia, filozofia przyrody, filologia polska, filologia angielska, filologia klasyczna, filologia słowiańska, historia, historia sztuki, psychologia, socjologia, pedagogika, Kolegium MISH, ochrona środowiska.

 

Więcej informacji na temat Akademii Artes Liberales uzyskasz w Biurze Kolegium MISH KUL albo na stronie internetowej: www.aal.edu.pl

 

Akademia »Artes Liberales«
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel. (022) 696 33 15, fax (022) 628 10 12
e-mail: ial@ial.org.pl

SZCZEGółOWE INFORMACJE

dr hab. Agnieszka Dziuba, prof.KUL
Kolegium MISH KUL
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. 0814454176

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2012, godz. 12:26 - Magdalena Grela-Tokarczyk