Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 25 października 2017 r. odeszła do Pana Pani Prof. dr hab. Zofia Ostrihanska.

Pani Profesor pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1985-2000.

Pogrzeb odbył się 29 listopada w Zalesiu Dolnym.

 

biogram naukowy

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

Dnia 16 października 2017 r. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak odebrała z rąk Rektora KUL awans zawodowy na stanowisko profesora zwyczajnego. Serdecznie Pani Profesor gratulujemy!

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Miło nam poinformować, że dnia 13 października 2017 r. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Ukazała się książka:

 

Domagała-Zyśk E., Wiacek G., Ksiażek M. (2017). Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

 

 

 

okładka_pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W październiku 2017 minęło 5 lat od podpisania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Z tej okazji 27.10.2017 odbyła się w KUL konferencja naukowa organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- PFRON oraz KUL. Ewa Domagała-Zyśk wygłosiła na tym spotkaniu referat pt. Kształcenie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych – dobre praktyki.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

10 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszacej im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się II Konferencja surdopedagogów i surdologopedów Wobec wyzwań XXI wieku – edukacja i rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących od okresu niemowlęcego do dorosłości. Ewa Domagała-Zysk została poproszona o wygłoszenie referatu na temat faktów i mitów w nauczaniu języka obcego osób głuchych i słabosłyszących. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami z pracy surdoglottodydaktycznej z surdopedagogami z województwa lubelskiego oraz gośćmi z Ukrainy.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

5 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego w którym udział wziąła dr Aleksandra Borowicz

 

 

----------------------------------------------------------------

 

30 września 2017 r. w Lublinie odbył się Piknik Naukowy, w ramach którego przygotowany i poprowadzony przez dr Aleksandrę Borowicz został projekt Zamigaj ze mną.

 

Foto: T. Koryszko

 

-------------------------------------------------

 

 

W dniach 28-29 września w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się I Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny: Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne, organizowany przez AWF im. J. Kukuczki oraz Fundację In Corpore. Na zaproszenie organizatorów Ewa Domagała-Zysk przygotowała na to spotkanie referat pt. Dostosowanie lekcji języka angielskiego jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

25 września 2017 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała międzynarodową konferencję Nauczyciel języka we współczesnym świecie. Ewa Domagała-Zysk wygłosiła na niej referat Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

  

Międzynarodowa Konferencja poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości. Warszawa, APS, 22-23.09.2017. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak wygłosiła referat na temat: Metody i organizacja wczesnej diagnozy funkcjonalnej a Pani Prof. Ewa Domagała-Zyśk na temat: Ani drugi, ani obcy – język angielski w międzynarodowej komunikacji osób głuchych i słabosłyszących.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Decyzją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z dnia 31 maja 2017 r. dr Aleksandra Borowicz została powołana na członka Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji.

 

------------------------------------------------------------------------

 

Ewa Domagała-Zysk w dniach 24-28 kwietnia w ramach Stypendium programu Erasmus+ prowadziła zajęcia dydaktyczne w Catholic University of Applied Sciences Muenster. Była to także okazja do kolejnego spotkania w ramach grupy badawczej pracującej nad nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie wspierania dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną – Centre for Participation Research

 

Na zdjęciu: prof. Sabine Schäper, prof. KUL Ewa Domagala-Zysk, prof. Thomas Hulshoff, prof. Friedrich Dieckmann

------------------------------------------------------------------------

 

W Instytucie Pedagogiki KUL przebywała w kwietniu 2017r. prof. Lynne Barnes z Deaf Studies Department z UCLan University. Pani profesor przeprowadziła zajęcia dla studentów oraz uczestniczyła w spotkaniu z niesłyszącymi i słabosłyszacymi studentami KUL, co stanowiło okazje do wymiany informacji o warunkach studiowania osób z dysfunkcja słuchu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Nasi studenci z dysfunkcją słuchu posługiwali się w rozmowie komunikatywnym językiem angielskim, co wzbudziło szczery podziw prof. Barnes.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 6-7 kwietnia 2017 odbywał się w Siedlcach Kongres Inkluzji, w ramach którego odbyło się także międzynarodowe seminarium dotyczące nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcja słuchu. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie International Research Group English as a Foreign Language for  Deaf and Hard of hearing (EFL DHH): Ewa Domagała-Zysk (KUL, koordynator), Beata Gulati (UPH Siedlce, gospodarz spotkanie), Naomi Epstein (Izrael), Lynne Barnes (UCLan University Preston, UK) oraz Gunda Ruhnau i Melanie Bartz z Niemiec.

 

--------------------------------------------------------------------------
22-24 marca 2017r. odbyła się w Amsterdamie 2nd International Conference on Teaching Deaf Learners. Uczestniczyło w niej wielu światowej sławy specjalistów w zakresie edukacji osób z dysfunkcją słuchu, a zaprezentowane rozwiązania w zakresie edukacji i rehabilitacji stanowią ważne źródło inspiracji m.in. w zakresie nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcją słuchu.

 

 

Na zdjęciu: Chahrazed Jendoubi, Marc Marschark, Ewa Domagala-Zysk

 

----------------------------------------------------------------

Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową "O tym się nie mówi 4" KOMUNIKACJA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH, która odbędzie się w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. w hotelu Viktoria w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie - http://www.otymsieniemowi4.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!

 

---------------------------------------------------------------

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela i współpracownika, dr hab. Tomasza Wacha (zm. 28.12.2016r.).

 

To niewyobrażalna strata Człowieka pełnego twórczego zapału, entuzjazmu i naukowych pasji!

 

Tomku, będziemy o Tobie zawsze pamiętać!

 

fot. Ilona Gumińska-Sagan

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Katedra Pedagogiki Specjalnej życzy wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa na cały nadchodzący 2017 rok!

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 2.12.2016r. odbyła się konferencja „Kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie w ramach projektu „Otwarta droga”.
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Prof. KUL została poproszona przez organizatorów o wygłoszenie referatu pt.  Wyzwania edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W konferencji uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z województwa lubelskiego.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

 

29 listopada 2016 odbyło się w KUL Seminarium Naukowe zorganizowane przez Instytut Pedagogiki KUL oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL wygłosiła podczas seminarium referat dotyczący inkluzji i integracji osób osadzonych (zwłaszcza tych z różnymi niepełnosprawnościami).

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

Miło jest nam poinformować, że ukazała się publikacja pod redakcją E. Domagała-Zysk i Edit H, Kontra pt. English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies (Cambridge Scholars Publishing 2016). Książka zbiera najnowsze badania naukowe oraz doświadczenia w zakresie surdoglottodydaktyki - nauczania języka angielskiego osób niesłyszących i słabosłyszących. Jest owocem pracy międzynarodowego zespołu badaczy i lektorów języka angielskiego z Węgier, Francji, Norwegii, Czech, Serbii i Polski.
Zapraszamy do lektury!

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Ukazał się kolejny tom Oxford Library of Psychology pt. The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language, pod redakcją M. Marscharka i P.E. Spencer. Miło nam poinformować, że jeden z rozdziałów tej prestiżowej publikacji przygotowała E. Domagała-Zysk. Nosi on tytuł Teaching English as a  Second Language to Deaf and Hard-of-Hearing Students.
Z
apraszamy do lektury!

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 22 listopada odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W Instytucie Pedagogiki wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało 9-ciu pracowników. Wśród nich była dr Aleksandra Borowicz.

 

------------------------------------------------------------------------------

W dniach 20 -21 listopada 2016 r. odbyło się 34 Nocne Czuwanie Pedagogów na Jasnej Górze organizowane przez studentów III roku Pedagogiki I stopnia pod opieką dr Renaty Kołodziejczyk.

Do Częstochowy wyjechała 32-osobowa grupa studentów i pracowników oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin. Duchowym opiekunem Pielgrzymki był Dyrektor Instytutu Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

W dniach 14-15 października 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział we Wschodnich Targach Rehabilitacji w Lublinie oraz w Festiwalu Pełnoaktywni w akcji!

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz poprowadziły 4 edycje projektu "Mini kurs języka migowego dla dzieci" w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23 września 2016r.). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

18 lipca 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział w debacie dla środowiska osób słabosłyszących na temat wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna Sprawa.

 

 

W spotkaniu udział wzięła Lidia Smolarek-Best (Wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji Słabosłyszących EFHOH) oraz studenci z Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących Surdus Loquens.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniach 16-17 czerwca 2016r. dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz wzięły udział w konferencji naukowej pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego.

 

Dr Renata Kołodziejczyk wygłosiła referat pt. „Fonogesty - wsparcie rozwoju językowego nie tylko dzieci z uszkodzeniami słuchu” a dr Aleksandra Borowicz poprowadziła warsztaty pt. „Fonogesty jako metoda wspomagania komunikacji u dzieci z wadą słuchu”.

 

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2017, godz. 17:44 - Aleksandra Borowicz