18 stycznia 2018 r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym z Interesariuszami Instytutu Pedagogiki KUL.

 

 


 

10 stycznia 2018 r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli w wykładzie Pani Prof. Nuzha Moritz z Université de Strasbourg do tytułem Research work and speech inteligibility. Pani Profesor zajmuje się zagadnieniami związanymi z nauczaniem języków obcych, w tym uczniów niesłyszących i słabosłyszących.

 

 


 

Z przykrością zawiadamiamy, że dnia 25 października 2017 r. odeszła do Pana Pani Prof. dr hab. Zofia Ostrihanska.

Pani Profesor pracowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1985-2000.

Pogrzeb odbył się 29 listopada w Zalesiu Dolnym.

 

biogram naukowy

 


 

Dnia 16 października 2017 r. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak odebrała z rąk Rektora KUL awans zawodowy na stanowisko profesora zwyczajnego. Serdecznie Pani Profesor gratulujemy!

 

 

 


 

Miło nam poinformować, że dnia 13 października 2017 r. prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 


 

Ukazała się książka:

 

Domagała-Zyśk E., Wiacek G., Ksiażek M. (2017). Świat osób głuchoniewidomych. Wyzwania współczesności. Lublin: Wydawnictwo Episteme.

 

 

 

okładka_pdf

 


 

W październiku 2017 minęło 5 lat od podpisania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Z tej okazji 27.10.2017 odbyła się w KUL konferencja naukowa organizowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- PFRON oraz KUL. Ewa Domagała-Zyśk wygłosiła na tym spotkaniu referat pt. Kształcenie osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych – dobre praktyki.

 

 

 


 

 

10 października 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszacej im. Jana Pawła II w Lublinie odbyła się II Konferencja surdopedagogów i surdologopedów Wobec wyzwań XXI wieku – edukacja i rehabilitacja osób głuchych i słabo słyszących od okresu niemowlęcego do dorosłości. Ewa Domagała-Zysk została poproszona o wygłoszenie referatu na temat faktów i mitów w nauczaniu języka obcego osób głuchych i słabosłyszących. Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami z pracy surdoglottodydaktycznej z surdopedagogami z województwa lubelskiego oraz gośćmi z Ukrainy.

 

 

 


 

5 października 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego w którym udział wziąła dr Aleksandra Borowicz

 

 


 

30 września 2017 r. w Lublinie odbył się Piknik Naukowy, w ramach którego przygotowany i poprowadzony przez dr Aleksandrę Borowicz został projekt Zamigaj ze mną.

 

Foto: T. Koryszko

 


 

 

W dniach 28-29 września w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się I Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny: Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne, organizowany przez AWF im. J. Kukuczki oraz Fundację In Corpore. Na zaproszenie organizatorów Ewa Domagała-Zysk przygotowała na to spotkanie referat pt. Dostosowanie lekcji języka angielskiego jako obcego do potrzeb uczniów z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.

 

 


 

 

25 września 2017 r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Z tej okazji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała międzynarodową konferencję Nauczyciel języka we współczesnym świecie. Ewa Domagała-Zysk wygłosiła na niej referat Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 


  

Międzynarodowa Konferencja poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości. Warszawa, APS, 22-23.09.2017. Pani Profesor Kazimiera Krakowiak wygłosiła referat na temat: Metody i organizacja wczesnej diagnozy funkcjonalnej a Pani Prof. Ewa Domagała-Zyśk na temat: Ani drugi, ani obcy – język angielski w międzynarodowej komunikacji osób głuchych i słabosłyszących.

 

 


  

Decyzją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej z dnia 31 maja 2017 r. dr Aleksandra Borowicz została powołana na członka Polskiej Rady Języka Migowego II kadencji.

 


 

Ewa Domagała-Zysk w dniach 24-28 kwietnia w ramach Stypendium programu Erasmus+ prowadziła zajęcia dydaktyczne w Catholic University of Applied Sciences Muenster. Była to także okazja do kolejnego spotkania w ramach grupy badawczej pracującej nad nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie wspierania dorosłych i starszych osób z niepełnosprawnością intelektualną – Centre for Participation Research

 

Na zdjęciu: prof. Sabine Schäper, prof. KUL Ewa Domagala-Zysk, prof. Thomas Hulshoff, prof. Friedrich Dieckmann


 

W Instytucie Pedagogiki KUL przebywała w kwietniu 2017r. prof. Lynne Barnes z Deaf Studies Department z UCLan University. Pani profesor przeprowadziła zajęcia dla studentów oraz uczestniczyła w spotkaniu z niesłyszącymi i słabosłyszacymi studentami KUL, co stanowiło okazje do wymiany informacji o warunkach studiowania osób z dysfunkcja słuchu w Polsce i Wielkiej Brytanii. Nasi studenci z dysfunkcją słuchu posługiwali się w rozmowie komunikatywnym językiem angielskim, co wzbudziło szczery podziw prof. Barnes.

 

 


W dniach 6-7 kwietnia 2017 odbywał się w Siedlcach Kongres Inkluzji, w ramach którego odbyło się także międzynarodowe seminarium dotyczące nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcja słuchu. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie International Research Group English as a Foreign Language for  Deaf and Hard of hearing (EFL DHH): Ewa Domagała-Zysk (KUL, koordynator), Beata Gulati (UPH Siedlce, gospodarz spotkanie), Naomi Epstein (Izrael), Lynne Barnes (UCLan University Preston, UK) oraz Gunda Ruhnau i Melanie Bartz z Niemiec.

 22-24 marca 2017r. odbyła się w Amsterdamie 2nd International Conference on Teaching Deaf Learners. Uczestniczyło w niej wielu światowej sławy specjalistów w zakresie edukacji osób z dysfunkcją słuchu, a zaprezentowane rozwiązania w zakresie edukacji i rehabilitacji stanowią ważne źródło inspiracji m.in. w zakresie nauczania języka angielskiego osób z dysfunkcją słuchu.

 

 

Na zdjęciu: Chahrazed Jendoubi, Marc Marschark, Ewa Domagala-Zysk

 


Mamy zaszczyt serdecznie Państwa zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową "O tym się nie mówi 4" KOMUNIKACJA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH, która odbędzie się w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2017 r. w hotelu Viktoria w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie - http://www.otymsieniemowi4.pl/

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…

 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Przyjaciela i współpracownika, dr hab. Tomasza Wacha (zm. 28.12.2016r.).

 

To niewyobrażalna strata Człowieka pełnego twórczego zapału, entuzjazmu i naukowych pasji!

 

Tomku, będziemy o Tobie zawsze pamiętać!

 

fot. Ilona Gumińska-Sagan

 


 

Katedra Pedagogiki Specjalnej życzy wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa na cały nadchodzący 2017 rok!

 

 


 

W dniu 2.12.2016r. odbyła się konferencja „Kierunki w edukacji osób z niepełnosprawnością” zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie w ramach projektu „Otwarta droga”.
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, Prof. KUL została poproszona przez organizatorów o wygłoszenie referatu pt.  Wyzwania edukacji specjalnej, integracyjnej i inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. W konferencji uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy ze szkół specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych z województwa lubelskiego.

 

 

 


 

29 listopada 2016 odbyło się w KUL Seminarium Naukowe zorganizowane przez Instytut Pedagogiki KUL oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL wygłosiła podczas seminarium referat dotyczący inkluzji i integracji osób osadzonych (zwłaszcza tych z różnymi niepełnosprawnościami).

 

 

 

 


 

 

Miło jest nam poinformować, że ukazała się publikacja pod redakcją E. Domagała-Zysk i Edit H, Kontra pt. English as a foreign language for deaf and hard-of-hearing persons. Challenges and strategies (Cambridge Scholars Publishing 2016). Książka zbiera najnowsze badania naukowe oraz doświadczenia w zakresie surdoglottodydaktyki - nauczania języka angielskiego osób niesłyszących i słabosłyszących. Jest owocem pracy międzynarodowego zespołu badaczy i lektorów języka angielskiego z Węgier, Francji, Norwegii, Czech, Serbii i Polski.
Zapraszamy do lektury!

 

 


 

Ukazał się kolejny tom Oxford Library of Psychology pt. The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language, pod redakcją M. Marscharka i P.E. Spencer. Miło nam poinformować, że jeden z rozdziałów tej prestiżowej publikacji przygotowała E. Domagała-Zysk. Nosi on tytuł Teaching English as a  Second Language to Deaf and Hard-of-Hearing Students.
Z
apraszamy do lektury!

 

 


 22 listopada odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom KUL. W Instytucie Pedagogiki wyróżnionych medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało 9-ciu pracowników. Wśród nich była dr Aleksandra Borowicz.

 


W dniach 20 -21 listopada 2016 r. odbyło się 34 Nocne Czuwanie Pedagogów na Jasnej Górze organizowane przez studentów III roku Pedagogiki I stopnia pod opieką dr Renaty Kołodziejczyk.

Do Częstochowy wyjechała 32-osobowa grupa studentów i pracowników oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin. Duchowym opiekunem Pielgrzymki był Dyrektor Instytutu Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL

 

 

 

 


W dniach 14-15 października 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział we Wschodnich Targach Rehabilitacji w Lublinie oraz w Festiwalu Pełnoaktywni w akcji!

 

 

 

 

 


Dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz poprowadziły 4 edycje projektu "Mini kurs języka migowego dla dzieci" w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23 września 2016r.). Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 


18 lipca 2016r. pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej wzięli udział w debacie dla środowiska osób słabosłyszących na temat wdrażania konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - Wspólna Sprawa.

 

 

W spotkaniu udział wzięła Lidia Smolarek-Best (Wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji Słabosłyszących EFHOH) oraz studenci z Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących Surdus Loquens.

 

 


 

W dniach 16-17 czerwca 2016r. dr Renata Kołodziejczyk i dr Aleksandra Borowicz wzięły udział w konferencji naukowej pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” w ramach VIII Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego.

 

Dr Renata Kołodziejczyk wygłosiła referat pt. „Fonogesty - wsparcie rozwoju językowego nie tylko dzieci z uszkodzeniami słuchu” a dr Aleksandra Borowicz poprowadziła warsztaty pt. „Fonogesty jako metoda wspomagania komunikacji u dzieci z wadą słuchu”.

 

 

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 00:12 - Aleksandra Borowicz