Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną

 

 

 

Instytut Pedagogiki KUL zaprasza do podjęcia studiów: 

1. Kierunek: Pedagogika [link]

         rekrutacja KUL: I stopień II stopień III stopień

2. Kierunek: Pedagogika specjalna [link]

         rekrutacja KUL: I stopień, II stopień

 

Planowane specjalności:

KIERUNEK PEDAGOGIKA

1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

rok II

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna;

Doradztwo zawodowe z nauczaniem przedsiębiorczości

Pedagogika szkolna z elementami logopedii

Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny

  

2. Studia niestacjonarne I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu:

 

rok II

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka;

 

Realizowanie specjalności na studiach licencjackich rozpoczyna się na II roku studiów. Do uruchomienia każdej specjalności konieczna jest liczba co najmniej 20 zapisanych osób.

  

3. Studia stacjonarne II stopnia:

rok I

Doradztwo zawodowe z nauczaniem przedsiębiorczości;

Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej;

Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego;

Pedagogika rodziny system pieczy zastępczej i asystentura rodziny;

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

  

4. Studia niestacjonarne II stopnia z zastosowaniem metody e-learningu:

 

rok I

Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka;

  

Realizowanie specjalności na studiach magisterskich rozpoczyna się od I roku studiów. Do uruchomienia każdej specjalności konieczna jest liczba co najmniej 20 zapisanych osób.

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

1. Studia stacjonarne I stopnia:

 

rok II

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), pedagogika lecznicza;

Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia pedagogiczna;

Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;

 

2. Studia stacjonarne II stopnia:

 

rok I

Pedagogika osób z autyzmem;

Pedagogika integracyjna i włączająca;

Pedagogika resocjalizacyjna;

 

 

Studia podyplomowe z zakresu:

Rekrutacja KUL

  1. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne [Certyfikat „Studia z Przyszłością”]
  2. Terapia pedagogiczna [plakat]  [Certyfikat „Studia z Przyszłością”]
  3. Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego  [Certyfikat „Studia z Przyszłością”]
  4. Przygotowanie pedagogiczne
  5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną [ulotka]

 

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2017, godz. 21:17 - Marek Jeziorański