Rozpoczęcie naboru na wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ z krajami partnerskimi (do krajów spoza UE)

Z przyjemnością informujemy, że KUL otrzymał dofinansowanie w wysokości 187 010 EUR na realizację projektu Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (spoza UE) w roku akademickim 2018-19. Projekt zakłada realizację 68 mobilności (wyjazdy i przyjazdy) studentów i pracowników.

 

W związku z tym informujemy o rozpoczęciu naboru dla nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w  ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (spoza UE) w roku akademickim 2018-19. Ostateczny termin przyjmowania dokumentów upływa 31.10.2018. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie pod linkiem: www.kul.pl/Erasmus_spoza_ue 

 

Wszystkich zainteresowanych pracowników zapraszamy na spotkanie informacyjne 5 października (piątek) w sali CTW-114.

Program spotkania informacyjnego:

12.00 – 13.00 - informacje dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ KA107 (z krajami partnerskimi spoza UE) – nabór na wyjazdy rozpoczyna się 1.10.2018.


Rozpoczęcie naboru na wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ (do krajów UE)

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru dla nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz na wyjazdy pracowników (pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i nauczycieli akademickich) w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+KA103 (do krajów UE) w roku akademickim 2018-19.  Planowana jest realizacja 71 wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i 28 wyjazdów szkoleniowych.

 

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów upływa 31.10.2018. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne są na stronie www.kul.pl/Erasmus pod linkiem: Wyjazdy pracowników. 

   

Wszystkich zainteresowanych (szczególnie pracowników, którzy do tej pory nie ubiegali się o wyjazd) zapraszamy na spotkanie informacyjne 5 października (piątek) w sali CTW-114.

Program spotkania informacyjnego:

10.00 – 11.00- informacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych Erasmus+ KA103 (do krajów UE)

11.00- 12.00 - informacje dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Erasmus+ KA103 (do krajów UE)

12.00 – 13.00 - informacje dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ KA107 (do krajów spoza UE) – rozpoczęcie naboru na te wyjazdy planowane jest na 1.10.2018.


Nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+KA103 (z krajami UE) w roku 2018-19 - nabór październikowy

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór na wyjazdy studentów na studia (na II semestr roku 2018/19) i na praktyki (do zrealizowania począwszy od stycznia 2018 w roku 2018/19) w ramach programu Erasmus+ z krajami UE. Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.kul.pl/Erasmus. Nabór potrwa do 31.10.2018.

 

Najważniejsze kryteria wyboru kandydatów to średnia ocen uprawniająca do udziału w programie tj. 3,5 oraz znajomość odpowiedniego języka obcego.

 

Każdy student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd otrzyma stypendium (stawki stypendialne - na stronie  www.kul.pl/Erasmus.

 

Przypominamy, że studenci mogą uczestniczyć w programie, niezależnie od tego czy już odbywali studia/praktyki Erasmusa na poprzednich etapach studiów.

 


Nabór na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+KA107 (z krajami spoza UE) w roku 2018/19

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru dla studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (spoza UE) w II sem. roku akademickiego 2018-19. Ostateczny termin przyjmowania dokumentów upływa 31.10.2018. Szczegółowe informacje i dokumenty aplikacyjne są na stronie pod linkiem: http://www.kul.pl/wyjazdy-na-czesc-studiow,17550.html

 

 


Baza informacji o zbliżających się terminach aplikowania o stypendia, staże, granty UE (studenci & pracownicy)

Nie przegap terminów aplikowania - baza stypendiów, staży, grantów wg zbliżających się deadline'ów.

Więcej: http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie