Wakacje, a my działamy

Właśnie zakończył się rok akademicki 2017/2018, a nasi członkowie koła przygotowują się do pomocy w projektach XV Lubelskiego Festiwalu Naukowego.194769959c3c7af7b784

2018-07-04

Czas na wakacje!

Minął właśnie kolejny rok akademicki 2017/2018, a także kolejny rok działalności naszego koła
W tym roku jeszcze intensywniej staraliśmy się uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach, konferencjach.

Do najważniejszych wydarzeń z życia naszego koła możemy zaliczyć:
1. I Ogólnopolską Konferencję Naukową BIOTECHNOLOGIA - ENERGIA JUTRA
2. IX Interdyscyplinarną Konferencję Naukową TYGIEL 2018
3. III Ogólnopolską Mikrobiologiczną Konferencję Naukową MICROBS
4. II Ogólnopolską Konferencję Naukową NAUKA OKIEM MŁODEGO NAUKOWCA
5.
III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Cały Zarząd pragnie podziękować wszystkim Członkom Koła za zaangażowanie jakim się wykazali w tym roku akademickim. Mamy nadzieję, że przyszłe semestry przyniosą nam jeszcze więcej ciekawych doświadczeń .

Koło Naukowe Biotechnologów życzy wszystkim Studentom słonecznych wakacji.

Do zobaczenia w październiku!

20150528120538

2018-07-04