Mgr Anna Mazur

Zajmuję się problematyką pedagogiki resocjalizacyjnej, patologii społecznej, przestępczości i zachowań dewiacyjnych. Moje zainteresowania, działania a także praca zawodowa związane są z pracą z młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze i rodzinami dysfunkcjonalnymi oraz pogłębianiem wiedzy naukowej w zakresie pedagogiki, resocjalizacji i nauk pokrewnych.

  

 

mgr Małgorzata Stachniak

 

 

Mgr Monika Szuryga-Kołacz

Interesuję się problemami współczesnej rodziny szczególnie w zakresie takich zagadnień jak: aborcja, eutanazja, dehumanizacja życia ludzkiego, wybrane uzależnienia fizjologiczne czy psychiczne, dlatego też przedmiotem, problemem głównym badań uczyniłam stosunek chrześcijańskiego wychowania moralnego wobec  nihilizmu i cywilizacji śmierci.
   

Ks. Mgr Oleg Zharuk

Jestem doktorantem III roku dziennych studiów doktoranckich. Moje zainteresowania dotyczą pedagogiki ogólnej, personalistycznej oraz chrześcijańskiej. Będąc już księdzem, zainteresowałem się problematyką wychowania i formacji w seminariach duchownych. To obecnie jest przedmiotem moich badań.
Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 08:31 - Marek Jeziorański