Habilitacje

Maria Mocarz: "Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Studium o odbiorze inności w przekładzie", 2011.

Beata Siwek
: "Wolność ukrzyżowana. Rzecz o białoruskim dramacie i teatrze", 2011. 

Doktoraty

Mirosława Kawecka: "Duchowość ukraińska II połowy XIX wieku w pisarstwie Iwana Neczuja-Łewyckiego", 2000.

Beata Siwek: "Poeci Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego Białowieża wobec problematyki dużej i małej ojczyzny", 2001.

Maria Mocarz: "Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej", 2002.

Monika Grygiel: "Poetycki świat wartości we wczesnej twórczości Josifa Brodskiego", 2003.

Tatiana Kołodyńska: "Opis systemu ukraińskiej gwary nadsańskiej we wsi Kalników w województwie podkarpackim", 2003.

Monika Sidor: "Rosja i jej duchowość w prozie emigracji rosyjskiej I fali (I.A. Bunin, A.M. Riemizow, I.C. Szmieliow, B.K. Zajcew)", 2006.

Lubomir Puszak: "Metodologiczne aspekty koncepcji historyczno-literackiej Mychajła Hruszewskiego (Historia literatury ukraińskiej w 6 tomach, 9 księgach)", 2007.

Dagmara Nowacka: "Język ukraińskich utworów dramatycznych pierwszej połowy XIX w.", 2007.

 

Albert Nowacki: Twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928, 2008.

 

Marta Reda: Między tekstami kultury europejskiej. Twórczość dramatyczna Łesi Ukrainki w interpretacji intertekstualnej („Kassandra”, „Oderżyma”, „Na poli krowi”, „Kaminnyj hospodar”), 2009.

 

Agnieszka Lenart: "Obcy wśród swoich". Bohater prozy Diny Rubinej wobec problemów tożsamościowych, 2011.

 

Małgorzata Wideł: "Przekaz leksyki religijnej z języka polskiego na język rosyjski", 2011.

 

Magdalena Kawęcka: "Przezwiska w języku rosyjskim i polskim w ujęciu strukturalno-semantycznym i pragmatycznym", 2011.

 

Katarzyna Babkiewicz: W świecie wartości i antywartości. Rosyjskie i amerykańskie pisarstwo Wasilija Aksionowa, 2012.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016, godz. 10:57 - Monika Grygiel