drhd_120

Dane osobowe

Ks. Henryk Drawnel, salezjanin. Od roku 2005 pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Adiunkt przy katedrze Literatury Międzytestamentalnej i Nauk Pomocniczych z Biblistyki.

Urodzony w 1963 w Prochowicach, powiat Legnica, maturę zdał w 1982 w LO im. M. Kopernika w Lubinie. W1983 złożył pierwszą pierwszą profesję zakonną w nowicjacie Towarzystwa Salezjańskiego w Kopcu, pow. Częstochowa. Po czym nastąpiły studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym TS w Krakowie (1983-90), w tym praktyka duszpasterska w parafii św. J. Bosko w Poznaniu (1985-86) oraz dwuletnie studia teologiczno-biblijne (1986-88) w seminarium salezjańskim w Cremisan, w Israelu. Po obronie magisterium z teologii biblijnej w KUL pod kierownictwem ks. prof. R. Rubinkiewicza, SDB, przyjął święcenia kapłańskie 12 czerwca 1990.

Po rocznym okresie pracy duszpasterskiej w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Sosnowcu (1990-91), odbył roczne studium współczesnego j. hebrajskiego w Jerozolimie, po czym rozpoczął studia licencjackie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1992-1996). Lata 1996-1998 były poświęcone na rok doktorancki na Biblicum, oraz na dodatkowe studia biblijne w École Biblique w Jerozolimie (éleve titulaire). Dodatkowa specjalizacja w dziedzinie języków semickich i literatury apokryficznej ST związana jest ze studiami w Harvard Divinity School, Cambridge, Mass. (Resident Graduate, 1998-1999) połączonymi z pracą nad doktoratem (1999-2001). Jesienią 2001 roku podjął wykłady w seminarium salezjańskim w Krakowie, a po obronie doktoratu (luty 2003, PIB, Rzym), również na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2003-2005). Od 2005 prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W roku akademickim 2007-08 przebywał w Stanach Zjednoczonych jako zaproszony naukowiec (invited scholar) na Uniwersytecie Notre Dame, South Bend, w Indianie oraz w Departamentcie Cywilizacji i Studiów nad Starożytnym Bliskim Wschodem Uniwersytetu Johna Harvarda, Cambridge, Massachusetts.

Członek Associazione Biblica Salesiana (1998), Catholic Biblical Association (1998), Society of Biblical Literature (1999), Stowarzyszenie Biblistów Polskich (2004).

 

Obszar zainteresowań naukowych:

Języki i kultura semicka, język i literatura aramejska, apokryfy Starego Testamentu, literatura apokaliptyczna, Qumran, kapłaństwo Starego i Nowego Testamentu.

Publikacje naukowe:

An Aramaic Wisdom Text from Qumran: A New Interpretation of the Levi Document. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86. E. J. Brill: Leiden, 2004.

The Aramaic Astronomical Book (4Q208-4Q211) from Qumran: Text, Translation, and Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2011.

 

Nadto szereg artykułów i recenzji w czasopismach naukowych głownie języka angielskiego.

 

Dewizy życiowe:

Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie (Syr 4:28)

 

Hobby:

Bieganie, pływanie, jazda na rowerze, góry.

 

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 11:40 - Krzysztof Napora