„Pan nie płonie gniewem na wieki” (Ps 103,9b)

Gniew Boga i gniew człowieka
w Piśmie świętym.

Wiosenne Sympozjum Biblijne 22. marca 2017

zob. Plakat (pdf)

zob. Program (pdf)

 

Przez cały ostatni roku liturgiczny Kościół przeżywał tajemnicę miłosierdzia Boga, odkrywając głębię Jego bliskości i łaski. Jego zamknięcie, za wolą papieża Franciszka, nie powinno jednak oznaczać przerwania działań na rzecz przybliżania ludzkości tej wielkiej Tajemnicy. Przeciwnie, katolicy na całym świecie zostali wezwani, by „iść wiernie z radością i entuzjazmem, aby doświadczyć bogactwa miłosierdzia Bożego (…) i zanieść wszystkim zbawczą Ewangelię.” (MetM 5). 

 

Jednym z ważnych wymiarów odkrywania tego bogactwa jest słuchanie Słowa (MetM 6). Jednakże Pismo święte obok pięknych, przepojonych miłością, przykładów Bożego działania zawiera również sceny i wydarzenia określane jako przejaw gniewu Bożego. Już z samego faktu, że w ten sposób określa się aktywność Boga, można je uznać za moralnie słuszne i pozytywne. W jaki sposób można je jednak pogodzić z Bożym miłosierdziem? Czy to samo można powiedzieć o gniewnej postawie ludzi? Jakie są warunki usprawiedliwiające ludzki gniew (por. Ef 4,26)? Czy powinien on być rozpatrywany tylko w wymiarze emocji?

 

Najbliższe Wiosenne Sympozjum Biblijne organizowane dorocznie przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne Jana Pawła II będzie próbą szerszej refleksji na ten temat.

Została już skompletowana lista prelegentów. Jednak nadal zapraszamy do udziału i współpracy wszystkich pragnących włączyć się w systematyczne badania nad gniewem w Biblii. Przygotowane przez prelegentów wystąpienia i nadesłane propozycje innych artykułów po ich pisemnym opracowaniu i akceptacji redakcji stanowić będą treść publikacji w tematycznym numerze Verbum Vitae (punktowanym czasopiśmie Instytutu).

 

W imieniu organizatorów

 

Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

INB KUL

 

Autor: Marcin Zieliński
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 16:13 - Krzysztof Mielcarek