Wiosenne Sympozjum Biblijne

Zapraszamy bardzo serdecznie zaprosić do udziału w Wiosennym Sympozjum Biblijnym, organizowanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odbędzie się ono 20 marca 2018 roku (wtorek) w C-1031 (Collegium Jana Pawła II, ul. Racławicka 14, Lublin) i będzie poświęcone osobie Ducha Świętego. Tytuł sympozjum brzmi „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”.

 

W czasie sesji porannej i popołudniowej jest planowanych 8 referatów (każde wystąpienie będzie trwało 30 minut). Pragniemy też zorganizować sesję doktorancką na zakończenie sympozjum (trzy 20-minutowe wystąpienie). Referaty będą później wydrukowane (lub przedrukowane) w Analecta Biblica Lublinensia.

 

Zapraszamy do refleksji nad osobą i dziełem Ducha Świętego.


Spotkanie opatkowe Instytutu Nauk Biblijnych

Czas oczekiwania na święta to czas radości, oczekiwania, spotkań. To także czas składania sobie życzeń. Wykładowcy oraz doktoranci Instytutu nauk Biblijnych spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym 20 grudnia 2017 roku. Po tradycyjnych życzeniach i obfitym poczęstunku był czas na rozmowę o przyszłości i projektach, a także wspominanie różnych miłych momentów.

 

 

Czytaj dalej...

Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran

Projekt naukowy, realizowany przez ks. dr hab. Henryka Drawnela SDB, uzupełnia poważny brak w obszarze badań naukowych dotyczących tekstów z Qumran i żydowskich apokryfów. Nie istnieje wydanie krytyczne wszystkich aramejskich fragmentów 1 Henocha, a poprzednie wstępne wydania tych tekstów nie brały pod uwagę relacji pomiędzy tekstem aramejskim a greckim i etiopskim tłumaczeniem.

Czytaj dalej...

5-ta rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza

 

Homilia ks. prof. Mirosława S. Wróbla wygłoszona w 5-tą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza, kościół akademicki KUL, 18.11.2017 r.

 

„Owoc bowiem światłości we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie.”      

 

Czytaj dalej...