Zakończenie roku na Kursie Formacji Biblijnej

16 czerwca 2018 roku odbyło się wręczenie dyplomów ukończenia kursu dla grupy 30 osób, uczestników i absolwentów Kursu Formacji Biblijnej. Kurs Formacji Biblijnej, pod patronatem INB KUL oraz Dzieła Biblijnego, oferuje możliwość trzyletniej edukacji biblijnej, która przygotowuje do biblijnej animacji grup biblijnych i daje konkretną znajomość Pisma św. Ks. prof. Mirosław Wróbel, dziękując uczestnikom kursu i wykładowcom, zachęcał angażowania się w inicjatywy biblijne i podjęcie się dzieła biblijnej animacji

Czytaj dalej...

List Dyrektora INB KUL

Ks. prof. Mirosław Wróbel, dyrektor INB KUL, skierował do profesorów i studentów list na zakończenie roku akademickiego.

Poniżej zamieszczamy jego treść.

 

Czytaj dalej...

Egzamin licencjacki w INB KUL

W dniu 4 czerwca 2018 roku odbył się egzamin licencjacki dla studentów studiów doktoranckich. Czterech kandydatów zdało egzamin przed komisją, w skład której wchodzili pracownicy naukowi INB KUL oraz Dziekan Wydziału Teologii.

 

Komisja egzaminacyjna (stoją od lewej): ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL, dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL, ks. dr hab. Andrzej Piwowar, ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, ks. prof. dr hab. Marian Zając (przewodniczący komisji, prodziekan Wydziału Teologii KUL), ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF

Nowi licencjusze (siedzą od lewej): ks. Piotr Herok (Opole), ks. Krysian Malec (Zamość-Lubaczów), ks. Michał Zdybała (Lublin), ks. Michał Powęska (Sandomierz)

 

 


Sympozjum "Duchowość Ziemi Świętej" (foto)

Instytut Nauk Biblijnych oraz Instytut Teologii Duchowości serdecznie zapraszają na 4. już sympozjum z cyklu "Duchowość Ziemi Świętej", poświęcone w tym roku relacji mistrz - uczeń.

Sympozjum rozpocznie się 29 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w auli C-1031 (Collegium Jana Pawła II) i zakończy się o 19.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Plakat do pobrania

Czytaj dalej...

Promocja "Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej" (galeria zdjęć)

16 maja 2018 roku o godz. 17.00 w auli CTW-408 (III piętro) odbyła się promocja książki “Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej”, której autorem jest ks. prof. Mirosław Wróbel, dyrektor INB KUL. Książka ta jest wstępem do serii "Biblia Aramejska" – przekładu z języka aramejskiego na polski targumów do Pięcioksięgu (Targumu Neofiti 1, Targumu Pseudo-Jonatana i Targumu Onkelosa), targumów do Proroków oraz targumów do Pism. Publikacja stanowi wprowadzenie do świata tekstów targumicznych, które są najstarszymi przekładami Biblii hebrajskiej na język aramejski i jedocześnie komentarzami do niej. W książce zostały przedstawione istotne tematy powiązane z tematyką Targumów, takie jak: geneza i rozwój targumizmu, znaczenie języka aramejskiego, użycie targumów w liturgii synagogalnej, techniki targumiczne, teologia targumów, wpływ aramejskich tłumaczeń na Nowy Testament i inne.

Na promocji byli obecni znakomici goście, całość uświetnił występ kwartetu muzycznego.

 

 

Okładka książki

Czytaj dalej...

Wykład o. prof. A. Gianto (galeria)

Zapraszamy serdecznie na wykład o. prof. Augustina Gianto (PIB) na temat "The linguistic situation in Syria-Palestine in the first millennium BC". Wykład ten odbędzie się w dniu 17 maja (czwartek) o godz. 12  w sali C-803 (będzie trwał ok. 45-60 minut).

O. prof. A. Gianto był prodziekanem Orientalistyki w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, jest specjalistą od socjolingwistyki oraz starożytnych języków semickich.

Czytaj dalej...