Zaproszenie na Wiosenne Dni Biblijne 2019

Zapraszamy serdecznie na Wiosenne Sympozjum Biblijne, które w tym roku będzie poświęcone kwestii płciowości w Biblii. Sympozjum pod hasłem "Mężczyzną i kobietą stworzył ich (Rdz 1,27). Płciowość w Biblii" odbędzie się w dniu 13 marca 2019 w sali C-1031. Podczas sympozjum przewidywanych jest 9 referatów.

 

 


Nowy numer czasopisma Biblical Annals

Zapraszamy do lektury niedawno opublikowanego numeru czasopisma "The Biblical Annals".

„The Biblical Annals” to czasopismo Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie. Pismo poświęcone jest studiom biblijnym i dzieli się na sześć sekcji obejmujących Stary Testament, literaturę międzytestamentalną, Nowy Testament, Varia, Recenzje oraz Sprawozdania. Czasopismo zawiera opracowania o charakterze egzegetycznym, filologicznym, historycznym oraz z dziedziny hermeneutyki biblijnej.

 

https://czasopisma.kul.pl/ba/issue/view/15


Spotkanie opłatkowe studentów i pracowników INB KUL 2018

W dniu 19 grudnia 2018 roku studenci i pracownicy Instytutu Nauk Biblijnych spotkali się na tradycyjnym opłatku. Po odczytaniu Ewangelii oraz podzieleniu się opłatkiem dyrektor INB KUL, ks. prof. Mirosław Wróbel podsumował krótko istotne wydarzenia mijającego roku i złożył wszystkim świąteczne życzenia. Następnie głos zabrał przedstawiciel studentów, ks. Tomasz Gali. Spotkanie to, przygotowane i zorganizowane przez studentów, wpisuje się w cykl spotkań wykładowców i studentów (organizowane są także spotkania na początku i na końcu roku akademickiego).

Czytaj dalej...

Spotkanie opłatkowe na Wydziale Teologii

W dniu 18 grudnia 2018 roku miał miejsce opłatek dla Wydziału Teologii, organizowany przez studentów teologii i muzykologii. Spotkanie rozpoczął ks. prof. Sławomir Nowosad, dziekan Wydziału Teologii, który witając gości wspominał inaugurację roku oraz symboliczny opłatek pierwszych studentów, którzy w 1918 roku, w gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, zapoczątkowali tradycję tych spotkań. Po przemówieniu nastąpiło przedstawienie jasełkowe, a następnie koncert kolęd przygotowany przez studentów muzykologii oraz łamanie się opłatkiem.

W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy INB KUL. W trakcie uroczystości ks. prof. Mirosław Wróbel, ks. dr hab. Andrzej Piwowar oraz ks. dr Marcin Zieliński odebrali nagrody Rektora za działalność organizacyjną oraz popularyzatorską. Wśród laureatów jest także ks. dr Krzysztof Napora.

Czytaj dalej...

Wykłady ks. dr Marcinia Zielińskiego na Urbanianie

W dniach 7-20 października 2018 roku pracownik INB KUL, ks. dr Marcin Zieliński gościł na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie w charakterze visiting professor. Wykłady przeprowadzane są od 3 lat, w ramach umowy o współpracy KUL z tą papieską uczelnią. Ks. dr Zieliński przeprowadził wykład pt. „Joy and Sorrow in the Book of Wisdom”, analizując temat biblijnej radości i smutku w kontekście filozofii hellenistycznej.

 

 

On October 2018, the employee of IBS CUL, Fr. Dr Marcin Zieliński spent 2 weeks at the Pontifical University of Urbaniana in Rome as a visiting professor. Lectures have been conducted for 3 years, as a part of the CUL’s agreement with this papal university. Fr. Dr. Zieliński conducted a lecture titled "Joy and Sorrow in the Book of Wisdom", analyzing the biblical theme of joy and sadness in the context of Hellenistic philosophy.

 

 

Czytaj dalej...

XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne (23-24.10.2018) - GALERIA

"Rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych" (Iz 26:19). Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego.

 

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, które odbędą się w dniach 23-24 października 2018 na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie (CTW 114). Tematem sympozjum będzie zmartwychwstanie w Biblii oraz tradycjach pozabiblijnych. Obszar kultury śródziemnomorskiej, w której badać będziemy fenomen i ideę zmartwychwstania, obejmuje starożytny Egipt, Mezopotamię, Izrael, Grecję oraz Rzym. Interesują nas aspekty historyczne, antropologiczno-kulturowe, teologiczne jak również analiza konkretnych tekstów mówiących o zmartwychwstaniu. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania o kształt i charakter idei zmartwychwstania w tekstach i tradycjach pozabiblijnych, genezę i formę idei zmartwychwstania w starożytnym Izraelu, historyczność, szczególny charakter i status zmartwychwstania Chrystusa oraz jego wpływ na kształtowanie się teologii, moralności, eschatologii oraz eklezjologii chrześcijańskiej.

 

 

Zaproszeni goście:

Reimund Bieringer (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy)
Dominika Kurek-Chomycz (Liverpool Hope University, Liverpool, Wielka Brytania)
Łukasz Popko (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael)
Danuta Shanzer (Universität Wien, Wiedeń, Austria)
Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, Philadelphia, PA, USA)
Nicholas Thomas Wright (University of St Andrews, St Andrews, Wielka Brytania)

 

Więcej informacji pod linkiem

http://ocs.academicon.pl/index.php/test/Resurrection2018

 

Plakat pdf  Plakat

Czytaj dalej...

Wykłady ks. prof. Francesco Bianchiniego z Urbaniany

W dniach 8-19 października 2018 r. w ramach umowy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Papieskim Uniwersytetem Urbaniana w Rzymie na Instytucie Nauk Biblijnych gości ks. prof. Francesco Bianchini. Dla doktorantów INB oraz dla wszystkich zainteresowanych studentów prowadzi on wykład w języku angielskim pt. „Egzegeza i teologia listu do Galatów” w wymiarze 30 godzin. Ks. Profesor jest autorem wielu cennych komentarzy i publikacji naukowych na temat pism św. Pawła. Jego wykład obejmuje historyczne, literackie i teologiczne ujęcie listu św. Pawła do Galatów przy zastosowaniu metody retorycznej.

 

In the days 8-19 October 2018 on the basis of agreement between John Paul II Catholic University in Lublin and Pontifical Urban University in Rome we host in Biblical Institute prof. Francesco Bianchini. He has 30 hours lecture in English „Exegesis and Theology of the letter to Galatians” for doctoral students and all students who have interest of this subject. Prof. Bianchini is the author of many precious commentaries, books and articles to the letters of St. Paul. His lecture contains historical, literary and theological analysis of the letter to Galatians using literary-rhetorical approach.