Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran

Projekt naukowy, realizowany przez ks. dr hab. Henryka Drawnela SDB, uzupełnia poważny brak w obszarze badań naukowych dotyczących tekstów z Qumran i żydowskich apokryfów. Nie istnieje wydanie krytyczne wszystkich aramejskich fragmentów 1 Henocha, a poprzednie wstępne wydania tych tekstów nie brały pod uwagę relacji pomiędzy tekstem aramejskim a greckim i etiopskim tłumaczeniem.

Czytaj dalej...

5-ta rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza

 

Homilia ks. prof. Mirosława S. Wróbla wygłoszona w 5-tą rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Kudasiewicza, kościół akademicki KUL, 18.11.2017 r.

 

„Owoc bowiem światłości we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie.”      

 

Czytaj dalej...