profkm_120

Dane osobowe

Teolog, doktor habilitowany teologii biblijnej. Ur. 25 września 1963 r. w Elblągu. Żonaty z Lucyną Mielcarek (z domu Świderską) - absolwentką Wydziału Psychologii KUL, a obecnie psychoterapeutą Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Syn Michał (ur. 2000). Matura 1982 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Od 1983 do 1987 r. studia teologiczne w Lublinie na Wydziale Teologii KUL, W latach 1987-1993 studia specjalistyczne w zakresie teologii biblijnej na Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W roku akademickim 1989/1990 roczny pobyt naukowy w Szwecji (m.in. Holsbybrunn, Orebro, Uppsala). Obrona doktorska w 1994 r. na podstawie pracy pt. "Jezus - Ewangelizator ubogich", napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Kudasiewicza przy katedrze Teologii Nowego Testamentu INB KUL. W latach 1997-1999 studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych). Przewód habilitacyjny zakończony kolokwium w dniu 14 października 2008 r.

Od 1999 zatrudniony w KUL na Wydziale Teologii w charakterze asystenta, a od lutego 2000 jako adiunkt, przy katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu. Od 1. grudnia 2008 r. do 30. września 2012 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu, a od 1. października 2012 r. do 30. czerwca 2014 r. funkcję kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Od 13 marca 2012 r. zatrudniony na stanowisku profesora KUL, a od 1. lipca 2014 r. w ramach reformy struktury WT KUL został pracownikiem Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich.

 

Obszar zainteresowań naukowych:

dzieło Łukaszowe (Łk-Dz) i Septuaginta.

Publikacje naukowe:

Autor ponad pięćdziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym, wielu haseł encyklopedycznych oraz dwóch książek: Jezus - Ewangelizator ubogich, Lublin: AND, 1994 oraz Ιερουσαλημ, Ιεροσολυμα. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008. Współredaktor kilku książek, z których najważniejsze to: wywiady na temat Soboru Watykańskiego II - Dzieci Soboru zadają pytania (wyd. "Więź" 1996) oraz praca zbiorowa na temat ewangelii, poświęcona ks. prof. J. Kudasiewiczowi - Prorok potężny czynem i słowem, Lublin: B&G 1997; Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii, Kielce: Jedność, 2002; Dobrze, sługo dobry... Księga Pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS, Kielce: Verbum, 2005; Eucharystia - źródło, szczyt i życie, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005; Dar i tajemnica śmierci, Lublin: Polihymnia, 2005; Przekroczyć próg Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

 

Dewizy życiowe:

Najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii, którego nie da się sprowadzić tylko do świadectwa za pomocą słowa. Warunkiem skuteczności ewangelizacji na zewnątrz jest nieustanna walka o osobisty rozwój duchowy oraz aktywny udział w życiu Kościoła. Nie zamykając oczu na grzech i słabości (własne i cudze) nie wolno poddawać się zgorzknieniu. Pan Bóg jest zawsze większy.
"Chrześcijanin jest zawsze człowiekiem nadziei " Jan Paweł II

Hobby:

Dobra muzyka, zarówno klasyczna jak i popularna oraz muzyka folkowa inspirowana tekstami i muzyką Celtów.
Ulubieni pisarze: R. Brandstaetter, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, poezje ks. Jana Twardowskiego.
Wszelkiego typu sporty, a zwłaszcza gry zespołowe.
Komputery

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 11:39 - Krzysztof Mielcarek