profkm_120

Dane osobowe

Teolog, doktor habilitowany teologii biblijnej. Ur. 25 września 1963 r. w Elblągu. Żonaty z Lucyną Mielcarek (z domu Świderską) - absolwentką Wydziału Psychologii KUL, a obecnie psychoterapeutą Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Syn Michał (ur. 2000). Matura 1982 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Od 1983 do 1987 r. studia teologiczne w Lublinie na Wydziale Teologii KUL, W latach 1987-1993 studia specjalistyczne w zakresie teologii biblijnej na Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W roku akademickim 1989/1990 roczny pobyt naukowy w Szwecji (m.in. Holsbybrunn, Orebro, Uppsala). Obrona doktorska w 1994 r. na podstawie pracy pt. "Jezus - Ewangelizator ubogich", napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Kudasiewicza przy katedrze Teologii Nowego Testamentu INB KUL. W latach 1997-1999 studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych). Przewód habilitacyjny zakończony kolokwium w dniu 14 października 2008 r.

Od 1999 zatrudniony w KUL na Wydziale Teologii w charakterze asystenta, a od lutego 2000 jako adiunkt, przy katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu. Od 1. grudnia 2008 r. do 30. września 2012 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu, a od 1. października 2012 r. do 30. czerwca 2014 r. funkcję kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Od 13 marca 2012 r. zatrudniony na stanowisku profesora KUL. Od 1. lipca 2014 r. w ramach reformy struktury WT KUL został pracownikiem Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich, którą kieruje od 1. marca 2017 r.

 

Obszar zainteresowań naukowych:

dzieło Łukaszowe (Łk-Dz) i Septuaginta.

Publikacje naukowe:

Autor ponad stu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym, wielu haseł encyklopedycznych oraz dwóch książek: Jezus - Ewangelizator ubogich, Lublin: AND, 1994 oraz Ιερουσαλημ, Ιεροσολυμα. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008. Współredaktor kilku książek, z których najważniejsze to: wywiady na temat Soboru Watykańskiego II - Dzieci Soboru zadają pytania (wyd. "Więź" 1996) oraz praca zbiorowa na temat ewangelii, poświęcona ks. prof. J. Kudasiewiczowi - Prorok potężny czynem i słowem, Lublin: B&G 1997; Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii, Kielce: Jedność, 2002; Dobrze, sługo dobry... Księga Pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS, Kielce: Verbum, 2005; Eucharystia - źródło, szczyt i życie, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005; Dar i tajemnica śmierci, Lublin: Polihymnia, 2005; Przekroczyć próg Kościoła, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006; Królestwo Boże - dar i nadzieja, Lublin 2009; Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47), Lublin 2015.

 

Dewizy życiowe:

Najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii, którego nie da się sprowadzić tylko do świadectwa za pomocą słowa. Warunkiem skuteczności ewangelizacji na zewnątrz jest nieustanna walka o osobisty rozwój duchowy oraz aktywny udział w życiu Kościoła. Nie zamykając oczu na grzech i słabości (własne i cudze) nie wolno poddawać się zgorzknieniu. Pan Bóg jest zawsze większy.
"Chrześcijanin jest zawsze człowiekiem nadziei " Jan Paweł II

Hobby:

Dobra muzyka, zarówno klasyczna jak i popularna oraz muzyka folkowa inspirowana tekstami i muzyką Celtów.
Ulubieni pisarze: R. Brandstaetter, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, poezje ks. Jana Twardowskiego.
Wszelkiego typu sporty, a zwłaszcza gry zespołowe.
Komputery

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017, godz. 16:04 - Krzysztof Mielcarek