Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2016/2017

Dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL

Lista zajęć cyklicznych

Czwartek

09.10-10.50

Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych - seminarium

C-407

10.50-12.30

Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje - seminarium

C-407

12.30-14:10

 Jakość życia w procesie rozwoju człowieka - konwersatorium

C-407

 

Dr hab. Elżbieta Rydz

Wtorek

14.10-15.50

Analiza i interpretacja danych empirycznych w rozwoju człowieka w cyklu życia - warsztaty

C-717

Środa

15.50-17.30

Procesy rozwoju psychicznego człowieka - seminarium

C-613

17.30-19.10

Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka - seminarium

C-613

 

Dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL

Lista zajęć cyklicznych

Poniedziałek

09:10-10:50

Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia - wykład

CTW-304

10:50-12:30

Psychologia rozwojowa i wychowawcza - wykład

CTW-304

Wtorek

09:10-10:50

Psychologia rozwoju człowieka - ćwiczenia (grupa 6)

C-613

12:30-14:10

Rozwój człowieka w biegu życia - seminarium

C-412

14:10-15:50

Rozwój człowieka w cyklu życia - seminarium

C-412

Środa

10:50-12:30

Psychologia rozwoju człowieka - wykład

CTW-408

14:10-15:50

Psychologia rozwoju człowieka dorosłego - wykład (Tydzień A)

CTW-104

Lista zajęć niecyklicznych
18.02.2017 r. (Sobota)

09.10-12.30

Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych

C-807

18.03.2017 r. (Sobota)

09.10-12.30

Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych

C-807

22.04.2017 r. (Sobota)

09.10-12.30 Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych C-807
13.05.2017 r. (Sobota)
09.10-12.30 Seminarium doktoranckie z rozwoju wyższych procesów psychicznych C-807
 
Dr Dagmara Musiał
zwolnienie lekarskie
Autor: Kamila Konopa
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017, godz. 14:15 - Bogumiła Krawiec