III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie - 8 czerwca 2018 r.

16472997_1864807903798562_2149290564958849915_n

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Koło Naukowe Biotechnologii KUL zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Metody chromatograficzne w nauce, przemyśle i medycynie.
Celem wydarzenia jest próba pokazania wszechstronnego wykorzystania metod chromatograficznych w różnych dziedzinach życia i nauki.

 

http://www.chromatograficzna.pl/?utm_source=tura4

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji,
Komitet Organizacyjny

 

Miejsce konferencji:

Instytut Biotechnologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1 „i”
20-708 Lublin

Bioplastik dla medycyny i do produkcji opakowań

Wynalazek opracowany przez zespół Pani prof. Z. Stępniewskiej (dr A. Kuźniar, dr A. Pytlak) w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska dotyczy metody otrzymywania kwasu polihydroksylomasłowego (PHB), należącego do grupy polihydroksyalkanolanów (PHA), tzw. bioplastików. Substancje te syntetyzowane i magazynowane są w sposób naturalny przez niektóre bakterie i rośliny w odpowiedzi na stres środowiskowy, wynikający np. z niedoboru podstawowych substancji odżywczych. W komórkach organizmów poddanych stresowi polimer ten pełni rolę substancji zapasowej.

  TEM__akumulacja_PHB_w_komorkach_bakterii_metanotroficznych._Patent_PHB      TEM akumulacja PHB w komórkach bakterii metanotroficznych.

PHB posiada wiele cech tradycyjnych polimerów: jest plastyczny, ciągliwy i wodoodporny. Doskonale nadaje się zatem do produkcji opakowań. Ogromną zaletą PHB jest to, iż w odróżnieniu od polimerów syntetycznych łatwo ulega biodegradacji a produkty jego rozkładu (woda i dwutlenek węgla) nie są toksyczne dla organizmów żywych. Dzięki tym właściwościom PHB nie akumuluje się w środowisku a jego utylizacja zachodzi z wykorzystaniem prostych i bezpiecznych metod takich jak np. kompostowanie.

Ze względu na naturalne pochodzenie PHB charakteryzuje się także biokompatybilnością. Oznacza to, iż związek ten może być wykorzystywany do celów medycznych. Z tego względu od lat prowadzone są badania nad jego zastosowaniem w medycynie np. do produkcji narzędzi czy też tymczasowych protez wykorzystywanych w chirurgii (rozpuszczalnych nici, połączeń naczyń krwionośnych i kości).

Wysoki potencjał aplikacyjny PHB sprawia, iż na całym świecie trwają intensywne badania nad opracowaniem metody, która umożliwiłaby powszechne zastosowanie tego związku. W minionym dziesięcioleciu podjęto wiele prób opracowania efektywnej i mniej kosztownej techniki produkcji tego biopolimeru. Opracowana przez naukowców z KUL metoda wpisuje się w ten trend, gdyż zakłada biosyntezę PHB z odpadowego metanu, który powstaje np. na składowiskach odpadów. Możliwość zastosowania tego typu źródeł węgla, stanowi olbrzymi atut tej technologii i powoduje, iż odpowiada ona w pełni wyzwaniom wynikającym z założenia zrównoważonego rozwoju. Opatentowany wynalazek odpowiada na bieżące potrzeby gospodarki, gdyż uzyskiwany dzięki bakteriom metanotroficznymi PHB może zostać wykorzystany m.in. jako substytut planowanych do wycofania z rynku Unii Europejskiej trudnobiodegradowalnych opakowań jednorazowych.

 

KBiCHS_3

     Od lewej: prof. dr hab. Zofia Stępniewska, dr Anna Pytlak, dr Agnieszka Kuźniar

 

 

............................................................................................................................................... 

 

  

Miło nam poinformować, że w dniu 27 lutego 2015 r. dr Hieronim Golczyk z Katedry Biologii Molekularnej uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie - biologia. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie cyklu publikacji pod tytułem: „Badania cytogenetyczne nad strukturalną heterozygotycznością u Oenothera i Tradescantia ze szczególnym uwzględnieniem permanentnej translokacyjnej heterozygotyczności”.

Serdecznie gratulujemy!

 

...............................................................................................................................................

Zapraszamy na wirtualny spacer po gmachu "Biotechnologia".

 

http://aleksanderwolak.com/KUL/Biotechnologia/

 

 

 

Biotech_-_MAPA-2.jpg


Legenda:

1. Instytut Biotechnologii

2. Hala Sportowa (Kawiarenka)

3. Budynek Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku (Biblioteka)

4. Dworek Staropolski

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018, godz. 10:59 - Iwona Wysk