Problematyka badawcza

 

      Pracownicy Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków od ponad dekady prowadzą prace badawcze w dziedzinie psycholingwistyki, w szczególności w dziedzinie akwizycji i dydaktyki języków. Ich badania obejmują - najogólniej - problem akwizycji języka drugiego (francuskiego/polskiego) w środowisku instytucjonalnym, nabywania kompetencji w obcym języku specjalistycznym, analizy strategii uczenia się oraz uczenia się i nauczania.

      Prace naukowe realizowane przez pracowników Katedry dotyczą też szeroko pojętego obszaru językoznawstwa stosowanego. Prowadzone są wieloaspektowe badania mające na celu ukazanie wzajemnych związków pomiędzy językoznawstwem a dydaktyką języka francuskiego, wymagające odniesień do różnych dziedzin szczegółowych, takich jak akwizycja języków, dydaktyka szczegółowa czy metodyka nauczania, oraz opartych m.in. na analizie relacji język ojczysty - język obcy.

     Kolejny obszar badawczy eksplorowany w ramach prac Katedry to prace koncentrujące się na zagadnieniu nauczania/uczenia się języków specjalistycznych, skupione szczególnie na specjalistycznych formach wypowiedzi w języku francuskim w kontekście zawodowym.

     Działalność Katedry wspierają pracownicy dydaktyczni prowadzący zajęcia z praktycznej nauki języka obcego.

 


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska


Obsada Personalna Katedry

 

mgr Stefano Gandini

dr Katarzyna Kwiek

mgr Monika Łakuta

dr Katarzyna Maniowska

dr Anna Kucharska

dr Tomasz Niestorowicz
dr hab. Magdalena Sowa

mgr Piotr Wasilewski

 


Kontakt
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II

Instytut Filologii Romańskiej
Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

pokój 411 (Gmach Główny)

tel.   +48 81/ 445 43 55

fax:  +48 81/445 43 45

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016, godz. 22:39 - Edyta Kociubińska