Katedra Filologii Łacińskiej

 

OBSADA PERSONALNA KATEDRY:

 

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL - kierownik Katedry

biblia_640

 

 dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL - pracownik samodzielny

 

dr hab. Andrzej Budzisz - pracownik samodzielny

 

dr Agata Łuka - adiunkt

 

dr Wojciech Kopek - asystent

 

 

Doktoranci:

 

ks. mgr Jarosław Adamiak

 

ks. mgr Michał Cichoń

 

mgr Damian Domański

 

mgr Emilia Kowalczyk

 

mgr Krzysztof Mogielnicki

 

ks. mgr Emanuel Rus

 

mgr Dominik Szurgot

 

mgr Natalia Turkiewicz

 

 

 

 

 

wergiliusz_i_muzy_682

 

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 

- poezja łacińska, zwłaszcza w późnym antyku i we wczesnym średniowieczu;

- język łaciński w źródłach i dokumentach Kościoła;

- twórczość Amalariusza z Metz; 

- Latinitas viva,

- pisarze łacińscy antyku chrześcijańskiego

- poezja chrześcijańska późnego antyku i wczesnego średniowiecza: Ambroży, Prudencjusz, Wenancjusz Fortunat

- wybrane zagadnienia w twórczości Bedy Czcigodnego (De temporum ratione, De temporibus, De natura rerum)

-poezja i proza łacińska polskiego i zachodnioeuropejskiego renesansu,

- epigramat renesansowy; religijna poezja łacińska renesansu i baroku;

- wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska,

- genologia historiografii rzymskiej

- łacińska literatura retoryczna,

- lingwistyka tekstu (spójność tekstu, granice tekstu).

 

Autor: Marta Grębowska
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2017, godz. 10:48 - Natalia Turkiewicz