wodne_800

 

Kierownik

prof. dr hab. Joanna Nowak, prof. zw.

 

Pracownicy

dr hab. Magdalena Lubiarz, adiunkt

dr inż. Piotr Kulesza, adiunkt

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, adiunkt

mgr Hanna Kozak, asystent naukowy

mgr Marek Solski, asystent

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka, prof. zw.

 

  Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu została utworzona w 1999 roku w ramach specjalności Kształtowanie Krajobrazu, a od roku 2002 funkcjonuje w ramach Instytutu Architektury Krajobrazu. Od początku istnienia Katedrą kierowała pani prof. dr hab. Elżbieta Cichocka, która w październiku 2016 roku przeszła na emeryturę. Obecnie katedrą kieruje pani prof. dr hab. Joanna Nowak, ceniony naukowiec zajmujący się badaniami nad roślinami ozdobnymi oraz zagadnieniami związanymi z hortiterapią.

 

  Obszar naukowo-badawczych zainteresowań pracowników Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu dotyczy przede wszystkim ochrony elementów środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego. Badania są prowadzone zarówno na terenach zurbanizowanych oraz na obszarach o charakterze naturalnym. Zajmujemy się problematyką występowania zwierząt, głównie owadów, na obszarach przekształconych pod wpływem działalności człowieka. Opracowywany jest skład gatunkowy wybranych grup stawonogów, zarówno roślinożernych a także ich wrogów naturalnych. Ponadto w ramach badań zgłębiana jest problematyka stanu zdrowotnego i pielęgnacji roślin w miastach, a w szczególności drzew i krzewów. Szczególnie pochylamy się nad dendroflorą przyuliczną i przydrożną. Pracownicy Katedry prowadzą także analizy dotyczące elementów kulturowych krajobrazu, takich jak krzyże, kapliczki i inne obiekty sakralne oraz ich waloryzacji. Dodatkowo pracownicy uczestniczą w badaniach interdyscyplinarnych z pogranicza przyrody i sztuki, które obejmują rozpoznawanie szaty roślinnej, fauny i kompozycji ogrodowych odwzorowywanych w dziełach sztuk pięknych (malarstwo, rzeźba, architektura).

 

 

AK_1

Zajęcia terenowe 2018

 

 

obrony2_600

Obrony prac magisterskich 2005

Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018, godz. 22:56 - Magdalena Lubiarz