wodne_800

 

Kierownik

prof. dr hab. Joanna Nowak, prof. zw.

 

Pracownicy

dr inż. Piotr Kulesza, adiunkt

dr Magdalena Lubiarz, starszy wykładowca

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, adiunkt

mgr Hanna Kozak, asystent naukowy

mgr Marek Solski, asystent

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka, prof. zw.

 

  Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu została utworzona w 1999 roku w ramach specjalności Kształtowanie Krajobrazu, a od roku 2002 funkcjonuje w ramach Instytutu Architektury Krajobrazu. Od początku istnienia Katedrą kierowała pani prof. dr hab. Elżbieta Cichocka, która w październiku 2016 roku przeszła na emeryturę. Obecnie katedrą kieruje pani prof. dr hab. Joanna Nowak, ceniony naukowiwec zajmujący się badaniami nad roślinami ozdobnymi oraz zagadnieniami związanymi z hortiterapią.

 

  Pracownicy Katedry Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu prowadzą badania dotyczące różnych typów krajobrazów. Badania są prowadzone zarówno na terenach zurbanizowanych oraz na obszarach o charakterze naturalnym. Zajmujemy się problematyką występowania stawonogów, głównie owadów z rzędu Hemiptera, na obszarach przekształconych pod wpływem działalności człowieka. Opracowywany jest skład gatunkowy wybranych grup stawonogów, zarówno roślinożernych a także ich wrogów naturalnych. Ponadto w ramach badań zgłębiana jest problematyka stanu zdrowotnego i pielęgnacji roślin w miastach, a w szczególności drzew i krzewów. Szczególnie pochylamy się nad dendroflorą przyuliczną i przydrożną. Pracownicy Katedry prowadzą także analizy dotyczące elementów kulturowych krajobrazu, takich jak krzyże, kapliczki i inne obiekty sakralne.

  

 

  Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, między innymi Katedrą Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Katedrą Zoologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Zoologii Uniwersytetu Wileńskiego.

  

 

obrony2_600
 
Obrony prac magisterskich
Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2017, godz. 14:14 - Magdalena Lubiarz