wodne_800

 

Kierownik

prof. dr hab. Joanna Nowak, prof. zw.

 

Pracownicy

dr inż. Piotr Kulesza, adiunkt

dr Magdalena Lubiarz, starszy wykładowca

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, adiunkt

mgr Hanna Kozak, asystent naukowy

mgr Marek Solski, asystent

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka, prof. zw.

 

  Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu została utworzona w roku 1999 w ramach specjalności Kształtowanie Krajobrazu, a od roku 2002 funkcjonuje w ramach Instytutu Architektury Krajobrazu. Od początku Katedrą kierowała pani prof. dr hab. Elżbieta Cichocka.

 

  Pracownicy Katedry prowadzą badania dotyczące występowania stawonogów, głównie owadów z rzędu Hemiptera, szczególnie na obszarach miejskich i przekształconych pod wpływem działalności człowieka. Opracowywany jest skład gatunkowy wybranych grup stawonogów, zarówno roślinożernych, jak i ich wrogów naturalnych oraz dynamika liczebności poszczególnych gatunków w sezonie wegetacyjnym. Ponadto w ramach badań zgłębiany jest problem stanu zdrowotnego i pielęgnacji roślin w miastach, a w szczególności drzew i krzewów. Badany jest wpływ gatunków roślinożernych na stan zdrowotny roślin oraz występowanie stawonogów podlegających ochronie gatunkowej.

 

 

 

 

  Katedra współpracuje z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, między innymi Katedrą Biochemii i Biologii Molekalarnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Katedrą Zoologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Zoologii Uniwersytetu Wileńskiego.

 

  Prof. Elżbieta Cichocka była jednym ze współzałożycieli Międzynarodowej Sekcji Afidologicznej oraz Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Pracownicy katedry są członkami tych organizacji. W latach 2005-2015 dr Magdalena Lubiarz była sekretarzem Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

 

 

 

obrony2_600
 
Obrony prac magisterskich
Autor: Magdalena Lubiarz
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017, godz. 10:06 - Magdalena Lubiarz