2017


 

► 5 stycznia 2017 wieloletni współpracownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności prof. Gerhard Wagner z Goethe University Frankfurt am Main opublikował tekst „Efekt symboliczny”, w którym ustosunkowuje się do zamachu na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Berlinie i jego efektu symbolicznego dla Polski i Europy. Zapraszamy do lektury!

 

► 3 stycznia 2017 odbyła się uroczystość upamiętniająca 100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, uczestniczącego w realizacji projektu edukacyjnego Instytutu Socjologii KUL pt. Upowszechnienie wiedzy o wybranych zjawiskach społecznych i studiach wyższych na kierunkach związanych z naukami społecznymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W ramach obchodów Jubileuszu pracownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności – dr hab. Grzegorz Adamczyk wygłosił wykład dla uczniów I LO pt. „Sondaż w służbie rynku. O zastosowaniu badań socjologicznych w marketingu”.

 

 2016


 

► 22 grudnia 2016 został opublikowany pierwszy numer Newslettera sieci naukowej Ethics and Politics in the European Context, koordynowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies.

 

► 20 grudnia 2016 z Central European Exchange Program for University Studies dotarła do nas radosna wiadomość o przyznaniu stypendium dla ks. mgr Dominika Szczygielskiego – doktoranta na Seminarium z Socjologii Moralności, prowadzonego przez dr hab. Grzegorza Adamczyka. Ks. Dominik w najbliższym semestrze letnim spędzi 1 miesiąc na Uniwersytecie Wiedeńskim przygotowując rozprawę doktorską na temat etosu małżeńsko-rodzinnego w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego.

 

► 15 grudnia 2016 dr hab. Peter Gostmann z Goethe University Frankfurt am Main
i dr hab. Grzegorz Adamczyk złożyli aplikację grantową w ramach wspólnego programu Deutsche Forschungsgemeinschaft i Narodowego Centrum Nauki „BEETHOVEN II”. Aplikowany projekt badawczy pt. Social framing citizenship, Europeanism, and nationhood in the 21st century. A comparative study dotyczy uwarunkowań postaw społecznych wobec własnego narodu i Europy jako międzypokoleniowego procesu transferu wiedzy w kontekście obecnych trendów w procesie integracji europejskiej i publicznej debaty o relacjach pomiędzy obywatelskością, europeizmem i narodowością.       

 

► 13 grudnia 2016 w ramach XXXIV Dni Praw Człowieka odbyła się konferencja pt. 125 lat Rerum Novarum i 50 lat Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. W ramach dwóch sesji wygłoszonych zostało 8 referatów przez pracowników naukowych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i KUL.

 

► 30 listopada  2016 ks. mgr Dominik Szczygielski, doktorant na Seminarium Socjologia Moralności, prowadzonym przez dr hab. Grzegorza Adamczyka, rozpoczął pilotaż kwestionariusza ankiety pt. Rodzice o małżeństwie i życiu rodzinnym – socjologiczny autoportret rodziców uczniów szkół z województw zachodniopomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego na próbie 300 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

 

► 13-20 października 2016 roku dr hab. Grzegorz Adamczyk w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies przebywał na stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim, w ramach którego przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Instytutu Etyki Społecznej oraz Instytutu Politologii. Wykłady dotyczyły następującego zakresu tematycznego: tożsamość w ujęciu socjologicznym, tożsamość narodowa i europejska, formowanie tożsamości między „narodem” a „Europą” (na podstawie wyników badań empirycznych), prestiż narodu. W dniach 14-15 października dr hab. Grzegorz Adamczyk wziął udział również w corocznym seminarium stowarzyszenia  Vereinigung fuer Sozialethik in Mitteleuropa przy Instytucie Teologii Systematycznej i Etyki Społecznej Uniwersytetu w Wiedniu.

 

► 28-30 września 2016 roku w Jabłonnej k/ Warszawy odbyła się konferencja pt. Metodologiczne Inspiracje 2016. Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy, zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Dr hab. Grzegorz Adamczyk wygłosił przygotowany wspólnie z dr hab. Peterem Gostmannem z Goethe University Frankfurt am Main referat pt. Zastosowanie Magnitude scale jako narzędzia do pomiaru prestiżu społecznego. Na podstawie badań empirycznych w Polsce i Niemczech.

 

► 17-25 września 2016 roku dr hab. Grzegorz Adamczyk w ramach programu Erasmus+ przebywał na stypendium na University of Massachusetts Boston, w ramach którego przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Instytutu Socjologii. Cykl 8 wykładów dotyczył następującego zakresu tematycznego: ogólna charakterystyka uzależnień behawioralnych, konsumpcja kompensacyjna, zakupy kompulsywne, społeczeństwo konsumpcyjne, samorealizacja poprzez konsumpcję, zjawisko kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w wybranych krajach, profil socjodemograficzny konsumentów kompensacyjnych i kompulsywnych, rola samooceny jako czynnika kupowania kompulsywnego, kulturowe uwarunkowania zjawiska kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego.     

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2017, godz. 01:01 - Tomasz Peciakowski