Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem funkcjonuje na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2003 roku. 

Od momentu powstania Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem jej kierownikiem jest prof. dr hab. Marek Pawlak.

W obszarze badań naukowych Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem znajdują się następujące zagadnienia:

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce, w szczególności           w regionie lubelskim,
 • Współczesne wyzwania stojące przed przedsiębiorcami,
 • Zarządzanie zmianami w organizacji,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Patologie w organizacji i zarządzaniu,
 • Procesy przejęć przedsiębiorstw,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Nadzór korporacyjny,
 • Zarządzanie grupą przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie projektami. 

 

Autor: Anna Pilarczyk
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, godz. 09:28 - Anna Pilarczyk