Zapraszam wszystkich studentów filologii niderlandzkiej do zaangażowania się w działalność Koła.

 

Jeśli ciekawi was co działo się w tym semestrze, to pozwolę sobie zamieścić tutaj krótkie sprawozdanie.

- Na początku roku akademickiego (listopad) odbyło się  od spotkanie organizacyjne.
- 27 listopada członkowie Koła Naukowego zaangażowani byli w promocję kierunku podczas Dni Otwartych.
- W ciągu tego semestru odbyło się w sumie 5 spotkań z Joke Bossens, która przebywała w Lublinie na Erasmusie, podczas których rozmawialiśmy głównie w j. niderlandzkim.
- W grudniu Koło Naukowe w całości przygotowało i przeprowadziło Spotkanie Opłatkowe kierunku.
- Ponadto jest stale prowadzony fanpage i grupa Koła Naukowego na Facebooku.

W drugim semestrze kontynuujemy nasze spotkania w języku niderlandzkim. W planach jest również nasz udział w Targach Kwiatowych oraz Dyktandzie j. niderlandzkiego.

 

Ik nodig alle studenten van de Nederlandse filologie uit om aan activiteiten  van de Studenten Kring deel te nemen.

 

 

Als je nieuwsgierig bent wat er in het vorige semester gebeurd was, lees eens even deze korte samenvatting.
- Aan het begin van het academische jaar (in november) werd er een organisatorische bijeenkomst gehouden.

- Op 27 november werden de leden van de Studenten Kring betrokken bij de promotie van de Neerlandistiek tijdens de Open Dagen van de Universiteit.

- Tijdens het semester was er in totaal  vijf bijeenkomsten met Joke Bossens gehouden, die een Erasmusstudente uit België was. Daar hebben we vooral in het Nederlands gesproken.

- In december heeft de Studenten Kring  volledig de kerst-vergadering van de Neerlandistiek voorbereid en uitgevoerd.

- Bovendien wordt er een fanpage en een facebookgroep van de Studenten Kring op de Facebook gezet.

 

In het tweede semester continueren we onze bijeenkomsten in het Nederlands. We plannen ook onze deelname aan de Bloemen Markt en in het Grote Dictee.

 

 

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2013, godz. 23:34 - Kamila Tomaka