Witamy na stronie Koła

Geachte Docenten,
Beste Studenten,

10.06.2015 heeft een vergadering van de Koło Studentów Filologii Niderlandzkiej plaatsgevonden. Het voornaamste doel ervan was het kiezen van het nieuwe bestuur. Tot nu toe was Eliza Kośnik de voorzitter, Anna Albingier was de vice-voorzitter.
Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Curator - dr hab. Marcin Polkowski
Voorzitter - Damian Olszewski
Vice-voorzitter - Jakub Daniluk

Secretaris- Emilia Rybak

Penningmeester - Marta Piasecka

Bestuurslid - Piotr Pojnar

 

We hopen dat de samenwerking zal goed doorgaan en we zijn van plan om in het volgende jaar veel interessante activiteiten te organiseren, zowel permanente ontmoetingen (bijv. spreekbeurten, Nederlandstalige films), als bijzondere ontmoetingen (bijv. hulp met de organisatie van de Dagen van het Nederlands).

 

We danken iedereen die met zijn inzet aan de Koło heeft bijgedragen.

 

Hartelijke groet,

Het bestuur van de Koło Studentów Filologii Niderlandzkiej

 

Szanowni Profesorowie,

Drodzy Studenci,

 

10.06.2015 odbyło się spotkanie Koła Studentów Filologii Niderlandzkiej, którego głównym celem był wybór nowego zarządu koła. Do tej pory funkcję prezesa sprawowała Eliza Kośnik, natomiast Anna Albingier była wiceprezesem.

Nowy zarząd wygląda następująco:

Kurator - dr hab. Marcin Polkowski

Prezes - Damian Olszewski

Wiceprezes - Jakub Daniluk

Sekretarz - Emilia Rybak

Skarbnik - Marta Piasecka

Członek Zarządu - Piotr Pojnar

 

Mamy nadzieję, że współpraca dalej będzie iść w dobrym kierunku - w planach mamy organizowanie wielu ciekawych aktywności, zarówno regularnych (np. prelekcje, seanse filmowe) jak i okazjonalnych (np. pomoc w organizacji Dni Języka Niderlandzkiego)

Wszystkim, którzy angażowali się w działalność koła bardzo dziękujemy.

 

Serdeczne pozdrowienia,

Zarząd Koła Studentów Filologii Niderlandzkiej
2011-10-20