Chorzy i niepełnosprawni w centrum Kościoła. Katowice, 7-8 IV 1999 r.

 

Status naukowy teologii pastoralnej. Nysa, 8-9 X 2001 r.

 

Ks. prof. Władysław Piwowarski jako socjolog i pastoralista. Lublin, 24 X 2002 r.

 

Pastoralny wymiar II Polskiego Synodu Plenarnego. Rabka, 22-23 V 2003 r.

 

Sympozjum z okazji promocji Leksykonu teologii pastoralnej. Lublin, 30 XI 2006 r.

 

Odkryjmy chrześcijański sens miłości. Na kanwie encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”. Skarżysko-Kamienna, 21 IX 2006 r.

 

Sympozjum z okazji 15-lecia Caritas Diecezji Radomskiej. Radom, 6 X 2007 r.

 

Udział katolików w życiu publicznym. Pastoralne wyzwania wobec Kościoła w Polsce. Lublin, 18 IV 2007 r.

 

Apostolstwo świeckich w Polsce w 20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Christifideles laici”. Lublin, 7 V 2008 r.

 

W służbie nauki i duszpasterstwa. Sympozjum poświęcone ks. profesorowi Władysławowi Piwowarskiemu w 10-lecie jego śmierci. Lublin, 25 X 2011 r.

 

Struktury komunijne Kościoła w Polsce wobec wyzwań współczesności. Warszawa, 8 V 2012 r.

 

Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. Współczesny kryzys wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa. Konstancin-Jeziorna, 22-23 kwietnia 2013 r.

 

Ogólnopolskie sympozjum pt. Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Lublin, 15 maja 2013 r.

 

Duszpasterskie Wykłady Akademickie pt. Polskie drogi nowej ewangelizacji. Lublin, 29-30 sierpnia 2013 r.

 

W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. Lublin, 30 października 2013 r.

 

 Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej. Sympozjum z racji 10-lecia śmierci ks. prof. dra hab. Romualda Raka. Lublin, 13 listopada 2013 r.

 

Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. Preewangelizacja jako wyzwanie dla Kościoła. Porszewice koło Łodzi, 5-6 maja 2014 r.

 

Międzynarodowa konferencja pt. Wyzwania pastoralne wobec pojawiających się w Polsce nowych kultur i nowych religii. Lublin, 30 maja 2014 r. 

 

Ogólnopolskie sympozjum pt. Duszpasterstwo młodzieżowe w Polsce. Sukces czy porażka? Warszawa UKSW, 9 czerwca 2014 r.

 

Katedra Teologii Pastoralnej Ogólnej KUL, Urząd Miasta Środa Wielkopolska, Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej. Konferencja pt. Hospicjum w służbie godności człowieka. Środa Wielkopolska, 16 września 2014 r.

 

Katedrę Teologii Pastoralnej KUL, Katedrę Prakseologii Pastoralnej KUL, Urząd Miasta Środa Wielkopolska, Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Konferencja pt. Pomagam, aby pełniej żyć. Wolontariat w służbie rozwoju człowieka. Środa Wielkopolska, 24 września 2015 r.

 

Ogólnopolskie sympozjum pt. Kościół w zmieniającym się społeczeństwie z okazji 50-lecia ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” Lublin, 14 października 2015 r.

 

Jugend in Europa: Religiosität Jugendlicher im Kontext von Beheimatung, Eventkultur und Migration, Sarajevo, 12-15 września 2016 r.

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL, WSD Diecezji Pelplińskiej. Ogólnopolskie sympozjum pt. Duszpasterstwo w Polsce. Aktualne problemy i kierunki odnowy. Pelplin WSD, 19 kwietnia 2017 r.

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL. Sesja naukowa pt. Kościół wobec osób uzależnionych. Doświadczenia Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „San Damiano” w Chęcinach. Chęciny, 1 grudnia 2017 r.

 

Specjalizacja Teologii Praktycznej KUL, parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej. Krajowe sympozjum pt. Społeczno-kulturowe uwarunkowania wiary i niewiary dzisiaj. Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,  piątek, 11 maja 2018 r.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2018, godz. 12:27 - Marek Fiałkowski