2016

 1. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Proteobacteria - dominanty wspólnoty bakterii gleb rolniczych Lubelszczyzny. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”, 06-09.09.2016, Sieniawa.

 2. Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Bacteroidetes czułym wskaźnikiem degradacji biologicznej gleb rolniczych Lubelszczyzny. 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy w ochronie środowiska i biotechnologii”, 06-09.09.2016, Sieniawa.

 3. Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Goryluk-Salmonowicz A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: The impact of agricultural practices on microbial communities across Polish arable soils (SE Poland). International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy.
 4. Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Actinobacteria and  Firmicutes as an indicator of biodiversity degradation in  selected agricultural soils from Lublin region. International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy.
 5. Szafranek-Nakonieczna A., Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M.: Methylotrophs in agricultural and wasteland soils of  Lublin region. International Conference “Biodiversity conservation on farmlands at crossroads˝, 27-28.09.2016, Puławy.
 6. Banach A., Wolińska A., Kuźniar A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: The influence of soil type and way of its cultivation on biodiversity of microorganisms in soils from Lublin province. 11th International Conference on Agrophysics, 26-28.09.2016, Lublin.
 7. Kuźniar A., Banach A., Stępniewska Z., Frąc M., Oszust K., Pytlak A., Kłos M.: The community-level physiological profile of microorganisms inhabiting soil contaminated by heavy metals. 11th International Conference on Agrophysics, 26-28.09.2016, Lublin.

2015

 1. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Quantification of soil microbiological activities based on crop types (Oat, Triticale). 6th Congress of European Microbiologists organizowany przez Federation of European Microbiological Socieciets (FEMS), 7-11.06.2015, Maastricht (Holandia)
 2. Banach A., Wolińska A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Wpływ właściwości gleb i ich sposobu użytkowania na poziom fosforu w wybranych glebach Lubelszczyzny. Konferencja naukowa „Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”, 15-16.6.2015, Puławy
 3. Banach A., Stępniewska Z., Ciepielski J., Wolińska A., Młynarczyk K.: Wpływ dodatku fosforanów i fotostymulacji w warunkach beztlenowych na przemiany azotu w glebie. Konferencja naukowa „Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”, 15-16.06.2015, Puławy
 4. Goraj W., Kuźniar A., Stępniewska Z.: Isolation and identyfication of methanotrophs associated with peatland plants. 6th International Weigl Conference on Microbiology, 8-10.07.2015, Gdańsk
 5. Pytlak A., Kuźniar A., Goraj W., Stępniewska Z.: Response of the microbial methanotrophic consortia isolated from various environments to osmotic stress. 6th International Weigl Conference on Microbiology, 8-10.07.2015, Gdańsk
 6. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Rekosz-Burlaga H, Goryluk-Salmonowicz A., Banach A., Błaszczyk M., Górski A., Stępniewska Z.: Are the agricultural soils from Lublin region biologically degraded? 29th Congress of the Polish Soil Science Society "Soil Resources and Sustainable Development", 31.08-03.09.2015, Wrocław
 7. Wolińska A., Banach A., Zielenkiewicz U., Izak D., Kuźniar A., Błaszczyk M., Stępniewska Z.: Next generation sequencing as a sensitive tool in determination of microbial communities in soil of different use. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy, Środowisko, Biotechnologia, 1-4.09.2015, Szczecin-Siemczyno
 8. Wolińska A., Banach A., Szafranek-Nakonieczna  A., Kuźniar A., Stępniewska Z, Roguska E.: Biodiversity of microorganisms in soils contaminated with automobile oil substances. 49 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy, Środowisko, Biotechnologia, 1-4.09.2015, Szczecin-Siemczyno

2014

 1. Banach A.M., Goraj W. , Stępniewska Z. , Kantor G. , Biernacka D.: Microorganisms living in Azolla fern – a survey. Mini-Symposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, 28-29.04.2014, Warszawa
 2. Stępniewska Z., Goraj W., Małysza M., Łopacka N.: Isolation  and identification of Carex sp. - associated methanotrophic bacteria. Minisymposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, 29-29.05.2016
 3. Stępniewska Z., Kuźniar A., Goraj W.: Direct identification of endophytic methanotrophs from different Sphagnum species. Minisymposium “Plant-associated microorganisms: an important key to a successful application of phytoremediation”, 29-29.05.2016
 4. Banach A., Stępniewska Z.: Phytoremdiation of precious metals (Au, Ag, Pt) by Azolla filiculoides XII Symposium. Trace elements in the environment, 17-19.10.2014, Puławy
 5. Banach A., Stępniewska Z., Kozłowska A.: Rozpoznanie zdolności usuwania rodników hydroksylowych przez wodę wodorowaną. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia 2014. Woda cząsteczką życia. II International Scientific Conference Oxygenalia 2014. Water the molekule of life, 7-8.11.2014, Poznań

2013

 1. Banach A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Urban D.: Environmental factors controlling CH4 emission from Moszne wetlands during field measurement. 10th International Conference on Agrophysics 2013. 5-7.06.2013, Lublin.
 2. Stępniewska Z., Wolińska A., Kuźniar, Szymańska E.: Dehydrogenase activity and Total DNA level in mol lic gleysol. 10th International Conference on Agrophysics 2013, 5-7.06.2013, Lublin.
 3. Stępniewska Z., Szafranek-Nakonieczna A.: Oxygen availability effect on methane formation in peat soils. 10th International Conference on Agrophysics 2013. 5-7.06.2013, Lublin.
 4. Stępniewska Z., Kuźniar A., Pytlak A. Methanotrophic endophytes and climate change. Microorganisms – plant – environment under changing climate, 12-15.05. 2013, Puławy
 5. Banach A., Kużniar A., Wolińska A., Kłos M., Stępniewska Z.: Persistence of DNA in soil contaminated with heavy metals. International Conference Protection of soil function – challenges for the future. 15-18.10.2013, Puławy
 6. Ciepielski J., Stępniewska Z., Banach A., Młynarczyk K.: The carbon and nitrogen release from Eutric fluvisol at different phosphate levels and light presence. International Conference Protection of soil function – challenges for the future. 15-18.10.2013, Puławy
 7. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Banach A., Górski A.: Carbon loss from peat soils under different aeration treatments. International Conference Protection of soil function – challenges for the future. 15-18.10.2013, Puławy
 8. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z.: Biological activity chan ges in soil of different use. International Conference Protection of soil function – challenges for the future, 15-18.10.2013, Puławy

2012

 1. Banach A. M., Stępniewska Z., Klees J., Horn R.: Influence of flooding and organic enriched water on phosphorus mobilization and interactions to redox potential. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 2. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A., Szafranek-Nakonieczna A., Sieńko R., Politowicz K., Piasecki C., Stanisławek K.: Methanotrophic activity of the coalbed rocks from Upper Silesian Coal Basin. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 3. Wolińska A., Stępniewska Z., Pytlak A., Ciepielski J., Kuźniar A., Żyszkiewicz A.: The impact of factors (pF, TOC, way of land use) on total DNA concentration and dehydrogenase activity in the Mollic Gleysol. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 4. Stępniewska Z., Stefaniak E., Pytlak A.: Carboniferous claystones transformations during weathering and their influence on application of the rocks as a landfill cover. 4th International Congress of the European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012 “Soil Science for the benefit of mankind and environment”, 2-6.07.2012, Bari (Włochy)
 5. Stępniewska Z., Stępniewski W.: Variability of atmospheric methane and its consequences. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)
 6. Balakhnina T.I., Stępniewska Z., Stępniewski W., Fomina R., Przywara G., Bennicelli R.: Response of Brassica napus to environmental stress induced by flooding. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)
 7. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A.: Perpspective for application of the coal mine methanotrophs as producers of biodegradable polymers. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)
 8. Stępniewska Z., Kuźniar A., Pytlak A.: Endophytes of plants as an active methane biofilter. International Scientiffic Conference Global Environmental Processes, 2-4.10.2012, Moskwa (Rosja)

2011

 1. Banach A.M., Lamers L.P.M., Stępniewska Z., Roelofs J.G.M.: Short-term versus long-term effects of summer flooding on floodplain biogeochemistry; interacting role of soil use and water quality. European Geosciences Union General Assembly 2011, 3-8.04.2011, Wiedeń (Austria)
 2. Pytlak A.M., Stępniewska Z., Wołoszyn A.: Environmental requirements and group-specific identification of methanotrophic bacteria inhabiting, hard coal-associated rocks. European Geosciences Union General Assembly 2011, 3-8.04.2011, Wiedeń (Austria)
 3. Wołoszyn A., Pytlak A., Urban D., Stępniewska Z.: Sphagnum – methanotrophs symbionts activity at different methane concentration and temperature. European Geosciences Union General Assembly, 3-8.04.2011, Wiedeń (Austria)
 4. Banach A.M., Stępniewska Z., Grabowska-Kręgiel I.: The effects of the cultivation way and different soil moisture content on soil microbial activity and bioavailability of nutrients. Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 5. Wolińska A., Stępniewska Z., Bułaś A., Banach A.: Evaluation of factors (pF, ODR, agricultural activities) influencing the biomass of soil microorganisms. Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 6. Stępniewska Z., Misztal P., Tokarz E., Banach A., Kamola K.: Oxidation of ammonium in the soil medium with contribution of light conducted with optical fibers, Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 7. Pytlak A., Stępniewska Z., Wołoszyn A.: Carboniferous paleosoil as a habitat for methanotrophic bacteria. Agrophysics and Quality of  Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 8. Stępniewska Z., Wołoszyn A., Urban D., Pytlak A.: Methane emission rate by peat bogs plant communities from Poleski National Park. Agrophysics and Quality of  Life, 31.05-3.06.2011, Lublin
 9. Banach A.M., Banach K., Stępniewska Z.: Phytoremediation as a promising technology for water and soil purification: Azolla caroliniana Willd. as a case study. Biotechnology - chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 10. Pytlak A., Stępniewska Z., Kuźniar A.:  pmoA and 16S rRNA based detection of methanotrophic bacteria in coalbed rocks of the Lublin coal basin. Biotechnology – chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 11. Wolińska A., Stępniewska Z., Wołoszyn A., Rzewuska M.: Interrelations between DNA concentration and physicochemical parameters in the less soil profile. Biotechnology – chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 12. Wołoszyn A.: Endosymbionts Sphagnum from Poleski National Park as a potential biological sink of methane. Biotechnology – chance and risk, 16-17.06.2011, Lublin
 13. Stępniewska Z., Pytlak A., Kuźniar A.: Potencjał biotechnologiczny metanotrofów zasiedlających skały przywęglowe. ECOforum, 20-23.09.2011, Lublin
 14. Stępniewska Z., Pytlak A.: Environmental requirements of methanotrophs from coal mine tailing rocks. International conference Ecology and geochemical activity of microorganisms of extreme environments, 5-16.09.2011, Ulan-Ude (Russia) and Ulaanbaataar (Mongolia)

2010

 1. Stępniewska Z., Sochaczewska A., Wołoszyn A., Pytlak A., Changes in atmospheric methane concentration dynamics in Lublin 2007-2009 years, VII Konferencja naukowa “Ochrona powietrza w teorii i praktyce” Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, Zakopane
 2. Stępniewska Z., Pytlak A., Wołoszyn A., Perspektywy dla biofiltracji metanu przy użyciu skał przywęgłowych kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, VII Forum Inżynierii Ekologicznej – konferencja naukowo-techniczna. Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów. Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, 21-22.10.2010, Nałęczów
 3. Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Aktywność respiracyjna wybranych gleb torfowych Polesia Lubelskiego oraz modyfikujące ją czynniki, Agrofizyka w Inżynierii produkcji i ochronie środowiska. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Rzeszowie. 15-17.09.2010, Krasiczyn 
 4. Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z. Wpływ parametrów fizycznych (pF, ODR, Eh, Eg) na aktywność respiracyjną wybranych mineralnych gleb Polski, Agrofizyka w Inżynierii produkcji i ochronie środowiska. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Oddział w Rzeszowie, 15-17.09.2010, Krasiczyn 
 5. Goraj W., Malec M., Piasecki C., Methanotrophic Bacteria new perspective for mine, II Ogólnopolskie Warsztaty MIKROBIOT 2010 - Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska, 9-10.09.2010, Łódź
 6. Filipiak K., Ciepielski J., Hidalgo M., de Pascual-Teresa S., Martin-Santamaria S., de Pascual-Teresa B., Ramos A., Biological activity of new estrogen receptor ligands: from selective ERβ agonist to antagonists. - XXIst International Symposium Medicinal Chemistry, 5-9.09.2010, Brussels (Belgia)
 7. Masłyk M., Ciepielski J., Filipiak K., de Pascual-Teresa S., Martin-Santamaria S., de Pascual-Teresa B., Ramos A., Molecular modelling of estrogen receptors: unravelling behaviour and regulate18thEuroQSAR Symposium, 19-24.09.2010, Rhodos (Grecja)
Autor: Artur Banach
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016, godz. 09:38 - Artur Banach