Redakcja Naukowa

PRZEGLĄDU PRAWNO-EKONOMICZNEGO

Kwartalnika
Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IIPrzegląd Prawno-Ekonomiczny (ppe@kul.pl)


Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011, godz. 10:04