Przedstawiciele Instytutu Ekonomii i Zarządzania
w komisjach i zespołach projakościowych

Wydziałowa Komisji ds. Jakości Kształcenia:

- prof. dr hab. Marian Żukowski

- mgr Zdzisław Błasiak

- dr Henryk Ponikowski

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
i Strategii Rozwoju:

- prof. dr hab. Marian Żukowski

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- mgr Zdzisław Błasiak

- dr Henryk Ponikowski

- Damian Grad (przedstawiciel studentów)

- Arkadiusz Tabor (przedstawiciel studentów)

Wydziałowa Komisja ds. Promocji:

- dr Mariusz Sokołek

Instytutowy Zespół ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK):

- mgr Zdzisław Błasiak

- dr Kalina Grzesiuk

- dr Anna Pilarczyk

Instytutowy Zespół ds. reformy programów studiów
na rok akademicki 2018/19

- prof. dr hab. Marian Żukowski

- dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

- dr Henryk Ponikowski

- mgr Zdzisław Błasiak

- prof. dr hab. Marek Pawlak

- dr Henryk Ponikowski

- dr Kalina Grzesiuk, dr Anna Pilarczyk

 Oznaczenia:  ekonomia / zarządzanie / dyrektor 

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017, godz. 12:48 - Monika Wójcik